Zeventien scholen geslaagd voor AFVALVRIJE SCHOOL

Terug naar overzicht

Zeventien scholen geslaagd voor AFVALVRIJE SCHOOL

Ruim 400 leerlingen van 17 basisscholen uit Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen hebben dit schooljaar meegedaan aan AFVALVRIJE SCHOOL. Tijdens dit project van Cyclus voerden de leerlingen campagne voor afval scheiding en hielden de omgeving van de school zwerfafvalvrij. Tegelijkertijd werd gestart met de gescheiden inzameling van de waardevolle grondstoffen GFT, papier en PMD in de klassen.

Scholen willen duurzaamheid concreet en tastbaar maken en leerlingen bewust maken van het feit dat afval in de meeste gevallen grondstof is. Nederland wil in 2050 circulair zijn. Dit betekent onder andere dat niet alleen het afval van huishoudens, maar ook het afval buitenshuis gescheiden wordt ingezameld. Dat waren voor Cyclus en de drie gemeenten dit schooljaar dé aanknopingspunten om AFVALVRIJE SCHOOL te starten. Dit project is een combinatie van educatie, zwerfafvalpreventie en gescheiden afvalinzameling.
 

Unieke combinatie
Tijdens het project voelden de leerlingen voorlichter Maarten Milieu aan de tand over afvalpreventie, afval scheiden en de zwerfafvalproblematiek. De opgedane kennis verwerkte de klas in de meest creatieve voorlichtingsacties: van raps en filmpjes tot toneelstukken en artikelen in de krant. Daarnaast maakten de leerlingen als ware ambassadeurs de schoolomgeving in opvallende hesjes zwerfafvalvrij. In de klas hielden de leerlingen GFT, papier en PMD apart, Cyclus nam deze waardevolle grondstoffen mee tijdens de reguliere huis-aan-huis inzameling. Het resultaat werd gemeten tijdens een afvalbattle met de andere scholen in de gemeente. De drie klassen met de laagste hoeveelheid restafval wonnen een schoolreis naar het overlaadstation van Cyclus en het Archeon.
 

Scholen gezocht
Komend schooljaar krijgt het project een vervolg. Scholen uit Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen die nog niet hebben deelgenomen, krijgen een uitnodiging voor AFVALVRIJE SCHOOL. Ook andere gemeenten in de region haken aan.