Zes gemeenten en Cyclus tekenen voor terugdringen restafval

Terug naar overzicht

Zes gemeenten en Cyclus tekenen voor terugdringen restafval

Op 9 maart 2017 tekenden Cyclus en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas het Bestuursakkoord Van Afval Naar Grondstof (VANG). Daarmee committeren zij zich aan de landelijke doelstelling om in 2020 nog maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar te produceren en minimaal 75% van het afval te scheiden. In het akkoord beschrijft iedere organisatie bovendien welke maatregelen zij neemt om de doelstelling te realiseren.

Directeur Jan Krapels van Cyclus is verheugd met het akkoord. “Onze regio maakt flinke stappen. Zo kiezen steeds meer gemeenten voor diftar en merken we tijdens de campagne I love afval scheiden dat afvalpreventie en -scheiding bij inwoners leeft en meer en meer gemeengoed wordt. De hoeveelheid restafval per persoon per jaar in de regio bedroeg in 2013 gemiddeld zo’n 212 kilo en in 2015 gemiddeld zo’n 197 kilo. In 2016 kwamen de deelnemers van het project 100-100-100 gemiddeld uit op 23 kilo restafval per persoon per jaar. We zijn dus op de goede weg. Met het ondertekenen van het akkoord laten we zien de landelijke afvaldoelstellingen uiterst serieus te nemen. En dat moet ook, want door het realiseren van deze doelen, dragen we samen een steentje bij aan de transitie naar een circulaire economie.”

Haalbare uitdaging
Voorafgaand aan de ondertekening schetste senior adviseur Ageeth Boos van Rijkswaterstaat een beeld van de uitdaging waar gemeenten op afvalgebied voor staan en de mogelijke oplossingsrichtingen. Aan de hand van succesvolle voorbeelden liet ze zien dat het in de praktijk mogelijk is om de doelstellingen te realiseren. Het geven van een financiële prikkel, een hoog serviceniveau voor waardevolle afvalstromen en gerichte gedragsbeïnvloeding vormen hierin de rode draad. Ook de Cyclusgemeenten kiezen over het algemeen voor een combinatie van deze sporen en leggen daarin ieder hun eigen lokale accenten.

Bestuursakkoord VANG

Het Bestuursakkoord VANG is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging Nederlandse Gemeenten, NVRD en Rijkswaterstaat. Landelijk hebben inmiddels meer dan 100 gemeenten middels een Bestuursakkoord of vergelijkbaar besluit aangegeven zich volop in te zetten om de doelstellingen voor huishoudelijk restafval te realiseren.