Weten hoe vaak u restafval heeft aangeboden?

Terug naar overzicht

Weten hoe vaak u restafval heeft aangeboden?

In maart krijgen inwoners van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda* en Kaag en Braassem en Waddinxveen een brief in de bus met een inlogcode. Hiermee kunnen zij op www.cyclusnv.nl/mijngegevens inzien wanneer ze restafval hebben aangeboden.

Dit nieuwe hulpmiddel op de website van Cyclus geeft inwoners inzicht in het aantal keren dat ze restafval hebben aangeboden. Dat inzicht is handig, omdat inwoners van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem en Waddinxveen minder afvalstoffenheffing betalen als ze minder vaak restafval aanbieden. Op de website van Cyclus kunnen inwoners hun aanbiedgegevens van het restafval nu dus eenvoudig checken. De informatie wordt elke maand geactualiseerd.

Uw gegevens
De aanbiedgegevens die op de website getoond worden, komen uit de registraties van de software op het inzamelvoertuig of de verzamelcontainer. Dus maakt u gebruik van een minicontainer voor restafval? Dan ziet u online hoe vaak deze container is geleegd. En maakt u gebruik van een verzamelcontainer voor restafval? Dan ziet u online hoe vaak u een zak in de container heeft gegooid met behulp van uw afvalpas. Let op: de aanbiedgegevens op de website kunnen afwijken van de informatie op de aanslag gemeentelijke belastingen. De informatie op de aanslag gemeentelijke belastingen is leidend.

Meer informatie
Meer informatie staat op www.cyclusnv.nl/mijngegevens én in de brief die in maart op de mat valt.

*Let op: inwoners uit Gouda die gebruikmaken van de betaalde gele zak voor restafval kunnen hun aanbiedgegevens niet inzien op de website van Cyclus.