Week van de Circulaire Economie

Terug naar overzicht

Week van de Circulaire Economie

Van 6 tot en met 11 februari is het de Week van de Circulaire economie. Tijdens deze week krijgen circulaire projecten en initiatieven extra aandacht. Als Cyclus dragen we graag bij aan de circulaire economie. We maken steeds meer circulaire keuzes voor onze eigen organisatie én zetten samen met gemeenten circulaire projecten en initiatieven op.

Enkele voorbeelden:

 • De Mobiele Milieustraat, waarbij inwoners gemakkelijk klein grof huishoudelijk afval kunnen inleveren.
 • Pilots om grof huishoudelijk afval extra te sorteren.
 • Proef om zomerse opblaasartikelen apart in te zamelen op de milieustraat.
 • Kringloopinnamepunt op milieustraten.
 • Pilot met een waterstof aangedreven voertuig.
 • Initiatieven in gemeenten/wijken om inwoners te informeren over grondstoffen/afval scheiden en het belang ervan.
 • Het verduurzamen van ons wagenpark.
 • Hoofdkantoor met energielabel A+++.
 • Het opknappen van oude ondergrondse containers, zodat we ze weer opnieuw kunnen gebruiken.
 • Gebruik van mokken en servies in plaats van wegwerpmateriaal.
 • Het wassen van werkhandschoenen, zodat ze vaker te gebruiken zijn.
 • Herbruikbare campagne-uitingen op voertuigen.

Gezocht: lokale/regionale ondernemers die ingezamelde grondstoffen hergebruiken

Als afvalinzamelbedrijf houden we ons -naast het inzamelen van grondstoffen- bezig met projecten die zich richten op het verlengen van de levensduur van grondstoffen. We willen bruikbare grondstoffen zoveel mogelijk uit het restafval halen, zodat deze opnieuw ingezet kunnen worden. Zo dragen we bij aan een circulaire economie.

Om de circulaire keten verder op gang te brengen, willen wij onze ingezamelde grondstoffen graag verbinden aan lokale/regionale ondernemers die deze willen hergebruiken. Het gaat hierbij om alle afvalstromen die je inlevert op de milieustraat, zoals hout, tapijt, dakafval, gips en grof tuinafval.

Bent u ondernemer of kent u iemand met ideeën voor het hergebruiken van een grondstof of afvalstroom? Dan komen we graag in contact met u! Stuur een mail naar info@cyclusnv.nl of neem contact op met Kees Schrauwen, Emma Raijmakers of Floor ter Brake via 0182 547500.