Verzamelcontainers voor PMD in Waddinxveen

Terug naar overzicht

Verzamelcontainers voor PMD in Waddinxveen

In de omgeving van het Gouweplein in gemeente Waddinxveen kunnen inwoners sinds kort hun PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) ook kwijt in een verzamelcontainer. Het doel is om inwoners het zo makkelijk mogelijk te maken om PMD-afval te scheiden. Hierdoor wordt de hoeveelheid restafval verminderd.

De PMD-verzamelcontainers bieden een extra service naast de huis-aan-huis inzameling van de PMD-zakken. Inwoners kunnen naast het aanbieden van het PMD in de daarvoor bestemde doorzichtige PMD-zak tijdens de huis-aan-huis inzameling, hun PMD ook tussentijds kwijt in de verzamelcontainers. Dat is vooral een extra waarde voor inwoners die weinig opslagmogelijkheden hebben voor hun afval.

Afval goed scheiden loont
In de gemeente Waddinxveen scheiden inwoners hun afval goed. In 2019 werd in Waddinxveen maar liefst 28 kilo PMD per inwoner ingezameld. En naar verwachting was dit in 2020 meer dan 30 kilo. Door afval goed te scheiden blijft er minder restafval over. Met de afname van het restafval en de toename van het PMD werd, op verzoek van inwoners uit de omgeving, de capaciteit van de huidige verzamelcontainers voor restafval onderzocht.

Restafvalcontainer wordt PMD-container
Uit de analyse bleek dat de capaciteit van de huidige restafvalcontainers in de omgeving meer dan voldoende was. De gemeente Waddinxveen heeft Cyclus daarom gevraagd om twee restafvalcontainers, in de Houtstraat en aan het Spoorpad, te wijzigen naar twee verzamelcontainers voor PMD. Zo is er een extra mogelijkheid gecreëerd voor inwoners om het PMD weg te brengen en wordt de capaciteit van de overige restafvalcontainers in de omgeving beter benut. 

Extra service
Wethouder Leferink: “Samen met Cyclus willen wij het scheiden van PMD stimuleren en tegelijkertijd het gebruiksgemak voor onze inwoners vergroten. Zo houden wij met elkaar Waddinxveen schoon.
 

"