Vervuiling oud papier & karton

Terug naar overzicht

Vervuiling oud papier & karton

Oud papier en karton is een waardevolle grondstof waar we weer nieuw papier en karton van kunnen maken. Oud papier en karton kan heel goed worden gerecycled maar dan moet het ingezamelde papier en karton wel voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Zo moet papier en karton schoon en droog zijn. 

Kwaliteitseisen
De afgelopen periode is het in de media veel gegaan over de afnemende opbrengsten en kwaliteit van het oud papier en karton. De markt voor oud papier en karton raakt verzadigd waardoor de prijs enorm is gedaald en de kwaliteitseisen kritischer worden bekeken. Zo moet het papier en karton droog en schoon zijn, en de verontreiniging door andere stoffen minimaal om het te kunnen recyclen. 

Verwerking in de Cyclus regio
Het oud papier en karton uit de Cyclus-regio gaat naar Peute Recycling in Dordrecht. Hier controleren ze de zuiverheid van het aangeleverde vrachten oud papier en karton. Tijdens controles wordt de laatste tijd steeds meer vervuiling geconstateerd. Vrachten met (te veel) vervuiling worden afgekeurd door de verwerker en tegen hoge kosten verband. Zonde en kostbaar. 

Afgekeurd papier
Om verspilling van de grondstof en hoge verbrandingskosten tegen te gaan moet de kwaliteit van het oud papier en karton verbeterd worden. Cyclus en de gemeenten hebben afspraken gemaakt om te kijken wat we samen kunnen doen om de kwaliteit te verhogen. We zetten nog eens op een rijtje wat de grootste vervuilers zijn:

1.    Plastic hoesjes van bijvoorbeeld folders 
2.    Papieren verpakkingen met etensresten bijvoorbeeld pizzadozen, taartdozen en bakpapier
3.    Opvulmateriaal in kartonnen dozen 

Kaarten aan uw afval
Cyclus en de gemeenten gaan meer inzetten op het controleren tijdens de huis-aan-huis inzameling van oud papier. Vind u een rode of gele kaart aan uw aangeboden afval? Dan hebben wij iets aangetroffen wat er niet bij hoort. Een gele kaart betreft een waarschuwing, een rode kaart betekent dat wij uw bak niet hebben geleegd.

Meer weten?
Raadpleeg de digitale afvalkalender voor een wel/niet lijstje voor oud papier en karton. Of raadpleeg de afvalscheidingswijzer op https://cyclusnv.nl/afvalscheidingswijzer