Veel gestelde vragen

 
Bij mij in de straat wordt de verzamelcontainer herzien. Wanneer wordt ik hierover geïnformeerd?

Huishoudens van laagbouwlocaties (zoals rijtjeshuizen) die aangesloten staan op een verzamelcontainer voor restafval die wordt weggehaald of vervangen, ontvangen ongeveer twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden meer informatie per brief. Hierin staat ook van welke verzamelcontainer zij vanaf dat moment gebruik kunnen maken.

Bewoners van hoogbouwlocaties krijgen ongeveer twee weken voordat een verzamelcontainer voor oud papier of GFT wordt geplaatst een brief met meer informatie.

Van wanneer tot wanneer duren de werkzaamheden?

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in het laatste kwartaal van 2022 en wordt in fases uitgevoerd. In de kernen Driebruggen, Nieuwerbrug en Waarder starten de werkzaamheden in week 35. Dan volgen Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-Dorp in week 37 en tot slot worden de werkzaamheden in Bodegraven in week 39 uitgevoerd. De wijzigingen vinden plaats in de bebouwde gebieden. 

In mijn straat vinden wijzigingen plaats. Heb ik overlast van de werkzaamheden?

De werkzaamheden vinden op één dag plaats. Inwoners ervaren zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden. 

Waar wordt naar gekeken bij het bepalen van de locatie van een verzamelcontainer?

Bij de locatiekeuze wordt rekening gehouden met onder andere de afstand tussen een woning of gebouw en afvalcontainer, de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locatie, de ondergrondse infrastructuur, het aantal huishoudens dat wordt aangesloten op de container en de verkeersveiligheid. 

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Door de aanwezige dempers op de containerklep is bij normaal gebruik de geluidsproductie beperkt voor de omgeving. De ervaring leert dat deze geluiden verdwijnen in omgevingsgeluid. Daarnaast is het gebruik in de nachtelijke uren zeer beperkt. De inzameling van de verzamelcontainer gebeurt op werkdagen tussen 7.30 uur en 18.00 uur. 

Waar vind ik een overzicht van de locaties van verzamelcontainers?

Ga naar www.cyclusnv.nl/afvalkalender of download de Cyclus afval-app. Log in met je postcode en huisnummer. Ga vervolgens naar ‘Waar’ en bekijk waar de verzamelcontainers bij u in de buurt staan. 

Heb ik een pasje nodig om gebruik te kunnen maken van de verzamelcontainer?

U kunt de verzamelcontainers voor restafval openen met uw afvalpas. Voor het aanbieden van uw restafval betaalt u, zoals u gewend bent, per aanbieding. 

Van de verzamelcontainers voor GFT+E, oud papier en karton en glas kunt u zonder pasje gebruik maken. Het aanbieden van deze afvalstromen is gratis. 
 

Wat moet ik doen als de verzamelcontainer vol is of in storing staat?

Is een verzamelcontainer vol of staat deze in storing? Maak dan een melding via www.cyclusnv.nl/meldingsformulier. Cyclus pakt de melding zo spoedig mogelijk op. Een huishouden staat altijd aangesloten op twee verzamelcontainers in de buurt. Probeer uw afval weg te gooien bij een andere locatie of neem uw afval weer mee naar huis en probeer het later nog een keer.

Wat moet ik doen als er bijplaatsingen naast een verzamelcontainer staan?

Bijplaatsingen kunt u melden via www.cyclusnv.nl/meldingsformulier

Hoe vaak wordt de verzamelcontainer geleegd?

In de ondergrondse containers zit een digitale techniek. Cyclus kan zien wanneer de verzamelcontainer voor 80% vol is. In dat geval krijgt Cyclus een seintje dat de container geleegd moet worden. De chauffeur zal de container binnen één werkdag komen legen.

De verzamelcontainer voor restafval waar ik gebruik van maak, wordt weggehaald. Waar kan ik nu terecht voor het aanbieden van mijn restafval?

Huishoudens die op een verzamelcontainer voor restafval staan aangesloten die weggehaald of vervangen wordt, ontvangen twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden een brief met meer informatie. Hierin staat ook bij welke container u vanaf dat moment terecht kunt. Bent u deze brief kwijt? Neem dan contact op met de klantenservice via 0182-547500 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). 

De verzamelcontainer voor GFT afval waar ik gebruik van maak, wordt weggehaald. Waar kan ik nu terecht voor het aanbieden van mijn GFT afval?

Woont u in een laagbouwwoning en maakt u gebruik van een verzamelcontainer voor GFT? Dan heeft u recht op een minicontainer voor GFT. Neem contact op met de klantenservice via 0182-547500 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). 

Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat in welke container moet. Kan ik daar meer informatie over krijgen?

Twijfelt u over welk afval in welke bak hoort? Raadpleeg hier de afvalscheidingswijzer via www.cyclusnv.nl/afvalscheidingswijzer.