Tariefswijziging 2019

Per 1 januari 2019 wijzigen onze tarieven door onderstaande ontwikkelingen. De tariefswijziging heeft invloed op het contract voor de inzameling van het bedrijfsafval. 

Verwerkingskosten
Door een toenemende productie van bedrijven zitten de installaties in de verwerkingsmarkt vaak te vol. Dit heeft tot gevolg dat prijzen sneller stijgen dan de inflatie.

Verbrandingsbelasting
Op Prinsjesdag 2018 is bekendgemaakt dat de verbrandingsbelasting wordt verhoogd van € 13,31 per ton in 2018 naar € 32,12 per ton afval in 2019. Dit voornemen is inmiddels aangenomen in de Tweede Kamer.

Nieuwe CAO
Ook hebben we het laatste jaar te maken met een nieuwe CAO, waarin een loonsverhoging van meer dan 3% aan de orde is. Bovendien zijn de brandstofkosten verhoogd met 8% ten opzicht van januari 2018.

Tariefsverhoging
Bovenstaande leidt tot een tariefsverhoging van 13,65% voor de verwerking van het afval en de belastingmaatregelen en een verhoging van 3,25% voor indexatie. Dit komt in totaal uit op een verhoging van 16,9%.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer via relatiebeheer@cyclusnv.nl of telefonisch: 0182-547549 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur).