Structuur

Structuur Cyclus NV
Structuur Cyclus N.V.

Aandeelhouders

Cyclus is een naamloze vennootschap. De aandelen van Cyclus zijn momenteel in handen van de volgende negen gemeenten:

 • Alphen aan den Rijn
 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Gouda
 • Kaag en Braassem
 • Krimpen aan den IJssel
 • Krimpenerwaard
 • Nieuwkoop
 • Waddinxveen
 • Zuidplas

De aandeelhouders zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Bestuur

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Cyclus houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Daarnaast staan de commissarissen het bestuur terzijde met advies. De RvC is evenwichtig samengesteld met inachtneming van een door de aandeelhouders van de vennootschap opgestelde profielschets.

De RvC bestaat uit de volgende leden:

 • J.H.A.A. Prins, voorzitter
 • J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris
 • G. Mastenbroek
 • J. van Zwol

Directeur (statutair)

De directeur is belast met het bestuur van de vennootschap.

 • L.M.E. Boot

Adviesorganen

Cyclus werkt met een aantal adviesorganen op het gebied van afvalbeleid, uitvoering en financiën, waarin vertegenwoordigers van de acht gemeenten zitting hebben.

Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid (ARA)

Het ARA adviseert de directeur over onderwerpen die het regionale afvalbeleid en de afvalverwerking raken. Het doel is door een regionale afstemming en aanpak te komen tot een gezamenlijke meerwaarde. Het ARA bestaat uit zestien vertegenwoordigers van gemeenten en vergadert in twee gremia, één op ambtelijk en één op bestuurlijk niveau.

Op 1 januari 2018 is het ARA als adviesorgaan afgeschaft. Hiervoor in de plaats is het overlegorgaan Grondstoffenplatform gekomen.

Financiële Commissie

De financiële commissie adviseert en/of informeert de gemeenten in hun rol als aandeelhouder. De financiële commissie bestaat uit acht financieel deskundige ambtenaren.

Interne organisatie

Organisatiestructuur

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Cyclus bestond in 2018 uit de volgende leden:

 • A. R. Bergman
 • R. Karreman
 • M.K. Knegjens-Effing
 • H.N.O. van der Nol
 • W.M. Schippers-de Knegt
 • C.J.M. Twaalfhoven
 • A.C.J. Verbakel