Structuur

Aandeelhouders

Cyclus is een naamloze vennootschap. De aandelen van Cyclus zijn momenteel in handen van de volgende negen gemeenten:

 • Alphen aan den Rijn
 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Gouda
 • Kaag en Braassem
 • Krimpen aan den IJssel
 • Krimpenerwaard
 • Nieuwkoop
 • Waddinxveen
 • Zuidplas

De aandeelhouders zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Bestuur

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Cyclus houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Daarnaast staan de commissarissen het bestuur terzijde met advies. De RvC is evenwichtig samengesteld met inachtneming van een door de aandeelhouders van de vennootschap opgestelde profielschets.

De RvC bestaat uit de volgende leden:

 • P.W. Ploegsma, voorzitter
 • D.J. Woesthuis-Bronckers, vice-voorzitter en secretaris
 • M.M.D. van den Berg
 • V.O. Luijendijk

Directeur (statutair)

De directeur is belast met het bestuur van de vennootschap.

 • L.M.E. Boot

Overlegorganen

Cyclus werkt met een aantal overlegorganen op het gebied van afvalbeleid, uitvoering en financiën, waarin vertegenwoordigers van de negen gemeenten zitting hebben.

Grondstoffenplatform

Het grondstoffenplatform is een overlegorgaan dat gericht is op kennisdeling en visievorming over thema's die gaan over afval- en grondstoffenbeleid in brede zin en de circulaire economie. Het grondstoffenplatform bestaat uit vertegenwoordigers van de aandeelhoudende gemeenten van Cyclus. Indien nodig en/of wenselijk worden tevens vertegenwoordigers van de niet-aandeelhoudende klantgemeenten van Cyclus uitgenodigd voor het grondstoffenplatform.

Financiële Commissie

In de Financiële Commissie worden financiële (jaar)stukken van de organisatie met financieel deskundige ambtenaren van de aandeelhoudende gemeenten besproken.  

Interne organisatie

Organisatiestructuur 2022
Organisatiestructuur 2022

 

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Cyclus bestond in 2022 uit de volgende leden:

 • D. Geukes
 • S.A. Dayal
 • M.G. van den Helder
 • W. Lainsamputty
 • A. Kwidama
 • I. van Leeuwen
 • B. Quist
 • B. Schrijvershof
 • W.M. Schippers-de Knegt