Proef wekelijkse GFT+E inzameling gemeente Zuidplas

Terug naar overzicht

Proef wekelijkse GFT+E inzameling gemeente Zuidplas

Pilot wekelijkse GFT+E inzameling zomermaanden in Moordrecht

In de zomermaanden stijgt de kans op stank- en ongedierteoverlast in de minicontainer voor GFT+E. Om ongemakken zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken wordt door de gemeente Zuidplas de mogelijkheid aangeboden aan inwoners in Moordrecht om de groene container wekelijks te laten legen in de zomermaanden. Deze extra inzameling betreft een proef van 3 maanden.

Pilot voor 3 maanden
De proef voor wekelijks inzamelen van GFT+E geldt voor ongeveer de helft van de inwoners van Moordrecht. De betreffende inwoners hebben hier een brief over ontvangen. De wekelijkse ophaalrondes staan ook in de afvalkalender. Na afloop van de proef ontvangen de betreffende inwoners een enquĂȘte waarin de ervaringen worden gevraagd. Op basis van de resultaten wordt bepaald of de wekelijkse inzameling in de zomerperiode wordt voortgezet.

De inwoners van Zuidplas scheiden hun afval al behoorlijk goed. Veel van het gescheiden afval kunnen we weer opnieuw gebruiken. Afval is dan geen afval meer maar een waardevolle grondstof. Het restafval dat overblijft wordt verbrand. GFT+E (groente-, fruit- en tuinafval + etensresten) is een waardevolle grondstof voor allerlei nuttige producten zoals compost. Het scheiden van GFT+E afval gaat goed. Toch blijkt het restafval in Zuidplas voor bijna 40% uit etensresten te bestaan. Om het scheiden van etensresten te stimuleren onderzoekt de gemeente door middel van pilots een aantal mogelijkheden.