PMD tips

  • Voor het aanbieden van PMD hoeft u het afval niet school te spoelen. Wel moeten de verpakkingen leeg zijn.
  • Vul de verpakkingen niet met andere verpakkingen. Dit verstoort het sorteerproces.
  • Maak het PMD zo klein mogelijk voordat u het weggooit. Druk de lucht uit plastic verpakkingen en vouw drankenkartons plat en draai de op er weer op voordat u het weggooit.
  • Harde plastics, bijvoorbeeld speelgoed en tuinstoelen, kunt u inleveren op het afvalbrengstation.
  • Opvulmateriaal, zoals piepschuim, hoort niet bij het PMD. Kleine hoeveelheden kunt u bij het restafval gooien. Grote hoeveelheden kunt u naar het afvalbrengstation brengen.
  • Plastic verpakkingen met een metaallaagje, zoals chipszakken of koffiepakken, mogen formeel gezien bij het PMD afval, maar worden niet met het plastic gerecycled. Ze worden uit het ingezamelde plastic verpakkingsafval gehaald en alsnog verbrand (met energieterugwinning). U kunt de sorteerders deze extra handeling besparen door plastic verpakkingen met een metaallaagje zoals chipszakken direct bij het restafval te gooien. 
  • Twijfelt u over welk afval in welke bak hoort? Raadpleeg de afvalscheidingswijzer. 
  • Weten wanneer uw PMD opgehaald wordt en wat de aanbiedregels zijn? Raadpleeg de digitale afvalkalender of download de app.