PMD, wat doen we ermee?

In de Cyclus regio scheiden we ons afval (gft, papier, glas, plastic, textiel etc.) en dat doen we goed. Afval scheiden is goed voor het milieu: de materialen worden gerecycled en dat bespaart nieuwe grondstoffen en energie. Zo wordt afval zelf een waardevolle grondstof.

PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) is een stroom die veel in het dagelijkse huishouden vrijkomt. PMD is een waardevolle grondstof waar we tal van nieuwe producten van kunnen maken. 

Sorteren
Nadat het PMD bij u wordt ingezameld legt het een hele weg af. De eerste stop is het overslagstation, hier komt al het ingezamelde afval samen. Vervolgens gaat de vracht naar de sorteerfabriek. In de sorteerfabriek wordt de vracht – de naam zegt het al – gesorteerd. De verschillende soorten plastic worden bij elkaar verzameld. De blikjes gaan bij de blikjes en de drinkpakken bij de drinkpakken. 

Recyclen 
Verpakkingsafval is zeer geschikt voor recycling. Zo wordt er van de drankenkartons onder andere toiletpapier gemaakt. Blik kan oneindig worden gerecycled in nieuw blik. En de plastic verpakkingen worden verder gescheiden in de verschillende plasticsoorten. De plasticsoorten worden vervolgens versnipperd, gewassen en tot korrels vermalen. Van die korrels – ook wel granulaat genoemd – worden weer nieuwe producten gemaakt zoals emmers, fleecetruien, speelgoed etc. Verpakkingsafval dat u bij het restafval gooit, eindigt in de verbrandingsoven. Dat is natuurlijk hartstikke zonde!
 

De weg van PMD
De weg van PMD

Filmpje

Wat gebeurt er met het PMD nadat het gescheiden is ingezameld? U ziet het in onderstaande video!