PMD-container Zuidplashof, gemeente Waddinxveen

Terug naar overzicht

PMD-container Zuidplashof, gemeente Waddinxveen

Update 1 december 2020: Technische storing
In verband met een technische storing is de container momenteel nog niet afgesloten. Wij zijn druk bezig om de storing zo snel mogelijk op te lossen. Als de storing is opgelost, informeren wij de betreffende inwoners hier direct over. Onze excuses voor het ongemak.

De ondergrondse perscontainer voor PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) aan de Zuidplashof in gemeente Waddinxveen is vanaf 30 november alleen nog toegankelijk voor bewoners van de hoogbouwwoningen rondom de Zuidplashof. De betreffende bewoners kunnen de container openen met hun afvalpas. 

Om het voor bewoners gemakkelijker te maken om PMD-zakken in de container te doen, is de inworpopening groter gemaakt. De container perst na iedere inworp het ingezamelde PMD klein en kan tienmaal zoveel PMD-zakken aan als de gebruikelijke containers. 

Afval scheiden
Voor het aanbieden PMD wordt gebruik gemaakt van de doorzichtige PMD-zak. In de PMD-zak mogen alleen plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Als er te veel restafval in de PMD-zakken zit kunnen de grondstoffen uit het afval niet meer gebruikt worden voor recycling. Dat is zonde en kostbaar. Voor meer informatie over wat er wel of niet in de PMD-zak mag kunt u de afvalscheidingswijzer raadplegen. 

Huis-aan-huis inzameling
Voor de huis-aan-huis inzameling van PMD kunnen inwoners de digitale afvalkalender raadplegen op www.cyclusnv.nl. Hang PMD-zakken alleen op de inzameldag vóór 7.30 uur op de verzamelplaats bij u in de buurt. De verzamelplaats is herkenbaar aan de PMD-paal of kroonring. Het is niet toegestaan de PMD-zakken op een ander moment op de verzamelplaats te zetten of aan de PMD-container te hangen. PMD-zakken die geen PMD-afval bevatten worden niet meegenomen.