Overheids-NV

Als overheids-NV heeft Cyclus vijf pijlers. Deze vormen de kern van de MVO-aanpak, verbinden het bedrijf met de gemeentelijke opdrachtgevers én vormen in belangrijke mate de meerwaarde van het bedrijf voor de aandeelhoudende gemeenten.

Aandeelhouderschap

Het aandeelhouderschap biedt de aandeelhoudende gemeenten het recht op inbesteden (quasi-inhouse). Bovendien treedt Cyclus voor het collectief van de gemeenten op als aanbestedende dienst.

Marktconformiteit en transparantie

Cyclus is een effectieve en efficiënte uitvoeringsorganisatie met marktconforme tarieven. Regelmatig uitgevoerd benchmarkonderzoek laat dit zien. Naast de P van profit werkt Cyclus samen met haar opdrachtgevers ook aan het creëren van waarde met de P’s van planet en people. Door transparant te werken en te rapporteren, zien opdrachtgevers de drie P’s terug in de resultaten.

Duurzaamheid

Bij het ontwikkelen van de organisatie, bij de interne bedrijfsvoering én bij het uitvoeren van onze diensten is de impact op het milieu en de samenleving een belangrijk criterium. Daarbij staat het leveren van een actieve bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen én aan de transitie naar een circulaire economie voorop.

Social return on investment

Social return on investment (SROI) is verankerd in het beleid van Cyclus. Als erkend leerbedrijf biedt de uitvoeringsorganisatie van Cyclus veel mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk en om SROI concreet invulling te geven voor gemeenten.

Lokale en regionale verbondenheid

Cyclus kent een sterke verbondenheid met zijn opdrachtgevers: van inzicht in het gemeentelijk areaal tot specifieke kennis over lokale omstandigheden. Aangezien het bundelen van kennis, kunde en energie van groot belang is voor de regio, faciliteert Cyclus dit graag structureel en neemt het bedrijf deel aan initiatieven van ketenpartners.