Onderdeel 2: gescheiden inzameling

  • Vanaf les 1 mag de school starten met het gescheiden aanbieden van GFT, PMD en papier.
  • Cyclus haalt dit afval op tijdens de reguliere inzamelroute voor huishoudens in de betreffende wijk. Voor scholen gelden dezelfde aanbiedregels als voor huishoudens.
  • Scholen gebruiken dezelfde inzamelmiddelen als huishoudens in de wijk, alleen zijn de inzamelmiddelen voorzien van een AFVALVRIJE SCHOOL-sticker. Voor PMD kunnen scholen ook gebruikmaken van een rolcontainer. Ze krijgen de containers en een voorraad PMD-zakken bij aanvang van het project en kunnen de PMD-zakken vervolgens bijbestellen via de website van Cyclus.
  • Het restafval dient aangeboden te worden bij de inzamelaar waar de school een inzamelcontract mee heeft. Het restafval mag dus NIET tijdens de huis aan huis inzameling door Cyclus worden aangeboden.

Gescheiden inzameling

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de gescheiden inzameling in de school en/of in de lokalen Dit vraagt om extra tijdsinzet en goede praktische afspraken over taken en verantwoordelijkheden. Enthousiasme en eigenaarschap van een doorpakkend kernteam is wenselijk. Denk bijvoorbeeld aan de directeur, een leerkracht en de conciërge. Ook moet de school afspraken maken over de interne logistiek. Scheidt de school afval in de klas of in de aula? Welke prullenbakken gebruikt de school? Hoeveel zijn er daar van nodig? Hoe informeert de school het team, de leerlingen en de ouders. En wie zorgt ervoor dat het afval op de aanbiedplaats terechtkomt?