Onderdeel 1: educatietraject

Het educatietraject sluit aan bij kerndoel 39 Primair Onderwijs (Mens en samenleving): leerlingen leren respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en met zorg en waardering voor de leefomgeving. Het traject bestaat uit drie lessen.

  • Les 1: Campagne voeren

Les 1Als start van het project AFVALVRIJE SCHOOL verzorgt Maarten Milieu een interactieve afvalles bij één groep 6, 7 of 8. Tijdens de les leren de leerlingen over (zwerf)afvalpreventie en afvalscheiding en maken ze voorlichtingsmateriaal om campagne te voeren op school over AFVALVRIJE SCHOOL.

  • Les 2: Afvalbattle

Les2Tijdens de campagne komt Maarten Milieu terug in de klas. Hij start de afvalbattle, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd zo min mogelijk restafval in de klas te produceren. De groep weegt elke week de hoeveelheid restafval in de eigen klas en geeft deze weegresultaten online door aan Maarten Milieu. Op de online campagnepagina, onderdeel van de website van Cyclus, kunnen leerlingen zien hoeveel punten ze gescoord hebben tijdens de battle.

Ook geeft Maarten het officiële startsein van AFVALVRIJE SCHOOL in actie. De leerlingen van deze groep gaan namelijk aanvullend op de gescheiden inzameling in de klas, de omgeving van de school zo veel als mogelijk zwerfafvalvrij maken. Hiervoor maken ze met elkaar werkafspraken en krijgen ze een zwerfafvalpreventiepakket.

  • Les 3: Uitreiking certificaat

Les3Tijdens het laatste bezoek van Maarten Milieu aan de groep is het feest. De resultaten van het project worden gedeeld en Maarten Milieu reikt het certificaat AFVALVRIJE SCHOOL uit.

 

Na afloop van het schooljaar, als de inzamelresultaten van alle deelnemende scholen bekend zijn, maakt Maarten Milieu op de online campagnepagina bekend welke school de gemeentelijke afvalbattle heeft gewonnen. Deze school wint een nader te bepalen prijs.

 

De lessen worden verzorgd door Cyclus. De leerkracht is tijdens de lessen aanwezig om de orde te bewaren. Minimaal een week voorafgaand aan de les stuurt Cyclus de leerkracht een uitgewerkte lesbeschrijving. Daarin staat ook beschreven welke kleine (faciliterende) voorbereidingsacties er van de leerkracht worden verwacht.