Nieuws

Zeventien scholen geslaagd voor AFVALVRIJE SCHOOL

Ruim 400 leerlingen van 17 basisscholen uit Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen hebben dit schooljaar meegedaan aan AFVALVRIJE SCHOOL.

Geslaagde bijeenkomst nieuwe bestuurders

Cyclus is een bedrijf van en voor gemeenten. Intensieve samenwerking met wethouders en de ambtelijke organisatie is daarom een belangrijke voorwaarde voor succes.

Restafvalinzameling binnenstad zuid Gouda

Op maandagavond zamelen we geen restafval in de binnenstad (zuid) van Gouda in vanwege Pinksteren. We halen dit afval dinsdagavond 22 mei op.

Nieuwe contracten voor reiniging en gladheidbestrijding

Ook de komende jaren blijft Cyclus het vertrouwde gezicht op straat voor reiniging en gladheidbestrijding.

Uitdeelactie compost van 17 maart tot 7 april

Gemeenten en Cyclus willen de inwoners bedanken voor het apart houden van het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT-afval). Van 17 maart tot en met 7 april organiseren zij daarom de jaarlijkse compostactie.

Graag uw hulp: PMD-zakken niet vastbinden aan de verzamelcontainers

PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Regelmatig zien wij dat inwoners PMD-zakken vastbinden aan verzamelcontainers voor bijvoorbeeld restafval en papier. We vragen dringend dat niet meer te doen, omdat op deze manier de verzamelcontainers niet goed geleegd kunnen worden.