Nieuws

Voorkom vastgevroren GFT-afval in uw container

Voor de komende weken is vorst voorspeld. Dit heeft gevolgen voor het inzamelen van uw GFT-afval. Bij vorst kan het GFT-afval vastvriezen in uw container.

Gemiddeld 24 kilo minder restafval per inwoner in 2018

De afgelopen jaren is in de Cyclusregio hard gewerkt aan het verminderen van de hoeveelheid restafval en het realiseren van méér afvalscheiding. En met succes: in 2018 produceerde een inwoner gemiddeld 24 kilo minder restafval dan het jaar er voor.

Vandaag geen papierinzameling in Bergambacht

In de afvalkalender staat vermeld dat vandaag de papierinzameling in Bergambacht plaatsvindt. Dit klopt niet! 

Kerstbomenactie gemeente Gouda – 9 januari 2019

Op woensdag 9 januari a.s. zamelt Cyclus in gemeente Gouda kerstbomen in. Inwoners kunnen hun kerstboom op verschillende locaties in de gemeente inleveren. Voor elke ingeleverde kerstboom ontvangt u vijftig eurocent.