Nieuws

Cyclus behaalt Groenkeur certificaat

Begin augustus kreeg Cyclus het Groenkeur certificaat uitgereikt door Kiwa. Op 13 november werd dit bekrachtigd door overhandiging van de Oorkonde voor kwaliteit en vakmanschap in de groene buitenruimte door Stichting Groenkeur zelf.

Gemeente Montfoort en Cyclus ondertekenen contract afvalinzameling

Onlangs is de overeenkomst getekend voor het inzamelen van afval in gemeente Montfoort. Vanaf 1 januari 2019 gaat Cyclus voor minimaal vier jaar de afvalinzameling in Montfoort en Linschoten verzorgen.

Fout in brief Tussenstand Afval Anders

In de week van 30 juli hebben alle huishoudens van Kaag en Braassem de brief Tussenstand Afval Anders ontvangen. Hierin is helaas een fout geslopen.

Extra maatregelen verzamelvoorzieningen

Vanwege het warme weer ontstaat er stankoverlast. Om ongemak voor bewoners te voorkomen en de inzameling uitvoerbaar te houden, worden alle GFT verzamelvoorzieningen en ondergrondse containers voor restafval extra gereinigd waar nodig.

Extra maatregelen vanwege weersomstandigheden

Vanwege het warme weer krijgt de buitendienst extra aandacht. Er worden ijsjes en waterflesjes uitgedeeld en we werken met extra mensen op de zwaarste routes.

Jaarverslag 2017: Samen schakelen naar circulair

In het jaarverslag 2017 presenteert Cyclus de feiten, cijfers en prestaties over 2017. ‘Samen schakelen naar circulair’ is de kop van dit jaarverslag.