Nieuws

Afvalbrengstation in Gouda weer open

Het afvalbrengstation in Gouda is weer open. Het was op vanaf 20 maart een paar uur gesloten, omdat de stroom onverwachts was afgesloten. Wij konden de veiligheid op het station voor medewerkers en bezoekers niet garanderen.

Cyclus behaalt ISO 14001 certificaat voor milieumanagement

Afvalspecialist Cyclus heeft in januari 2019 het certificaat ontvangen voor haar milieubeleid en de wijze waarop de uitvoering van dit beleid geborgd wordt.

Afvalbrengstation in Gouda weer geopend!

Het afvalbrengstation in Gouda is weer geopend! In verband met sloopwerkzaamheden in het gebouw naast het afvalbrengstation werd de stroom gister onverwachts afgesloten.

Voorkom vastgevroren GFT-afval in uw container

Voor de komende weken is vorst voorspeld. Dit heeft gevolgen voor het inzamelen van uw GFT-afval. Bij vorst kan het GFT-afval vastvriezen in uw container.

Gemiddeld 24 kilo minder restafval per inwoner in 2018

De afgelopen jaren is in de Cyclusregio hard gewerkt aan het verminderen van de hoeveelheid restafval en het realiseren van méér afvalscheiding. En met succes: in 2018 produceerde een inwoner gemiddeld 24 kilo minder restafval dan het jaar er voor.

Vandaag geen papierinzameling in Bergambacht

In de afvalkalender staat vermeld dat vandaag de papierinzameling in Bergambacht plaatsvindt. Dit klopt niet!