Nieuwe contracten voor reiniging en gladheidbestrijding

Terug naar overzicht

Nieuwe contracten voor reiniging en gladheidbestrijding

Ook de komende jaren blijft Cyclus het vertrouwde gezicht op straat voor reiniging en gladheidbestrijding. Wethouder Hilde Niezen en directeur Jan Krapels van Cyclus zetten op maandag 16 april hun handtekening onder de nieuwe overeenkomsten die lopen tot en met 2022.

Cyclus heeft een commercieel aanbod gedaan dat door de gemeente geaccepteerd is na een vergelijking met andere aanbieders. De kosten voor de reiniging dalen voor de gemeente Gouda in vergelijking met voorgaande jaren. In de opdracht is vastgelegd dat de kwaliteit van het schoon houden van de openbare ruimte in Gouda op het peil blijft dat door de gemeente is bepaald. Beide partijen kijken uit naar de continuering van de samenwerking in de komende 5 jaren.