Missie en visie

Missie

Cyclus is voor gemeenten, hun inwoners en bedrijven, de schakel tussen afval en de opwerking tot waardevolle grondstoffen. Wij werken op en maatschappelijk verantwoorde manier aan een schone en veilige leefomgeving. 

Visie

Honderd procent recycling en honderd procent schoon vraagt om honderd procent samenwerking. Daarom heeft Cyclus een prominente plek in de branche en trekken onze medewerkers intensief op met klanten, inwoners en ketenpartners in de regio. Zo delen we kennis en ervaring, bundelen we krachten en maken we het voor iedereen mogelijk een bijdrage te leveren. Samen vormen we het team dat de materiaalkringlopen sluit. Samen nemen we onze verantwoordelijkheid en dragen we actief bij aan de transitie naar een circulaire economie.

De circulaire economie maak je samen.