Missie en visie

Missie

Een verzorgde, opgeruimde leefomgeving is een recht én een grote verantwoordelijkheid. Cyclus staat zijn klanten hierbij ter zijde. We halen restafval en waardevolle grondstoffen op, die inwoners binnenshuis en buitenshuis aanbieden en leveren deze af op de juiste plek in de keten. We doen dat efficiënt en we gaan voor een zo hoog mogelijk rendement. Door ons eigen huis op orde te hebben en door betrokken vakmensen en innovatieve technieken in te zetten bij de inzameling en reiniging. Door samen met klanten en inwoners continu te werken aan verbetering. En door waarde te creëren op economisch, ecologisch en sociaal gebied.

 De leefomgeving efficiënt schoon houden en waarde creëren op een slimme en verstandige manier.

Visie

Honderd procent recycling en honderd procent schoon vraagt om honderd procent samenwerking. Daarom heeft Cyclus een prominente plek in de branche en trekken onze medewerkers intensief op met klanten, inwoners en ketenpartners in de regio. Zo delen we kennis en ervaring, bundelen we krachten en maken we het voor iedereen mogelijk een bijdrage te leveren. Samen vormen we het team dat de materiaalkringlopen sluit. Samen nemen we onze verantwoordelijkheid en dragen we actief bij aan de transitie naar een circulaire economie.

De circulaire economie maak je samen.