Mijn gegevens

Mijn gegevens

Op deze pagina kunnen inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Kaag en Braassem inloggen om te zien hoe vaak ze restafval hebben aangeboden.

Veelgestelde vragen

Categorie
Categorie 1
Veelgestelde vraag
Veelgestelde vraag

Ik ben mijn inlogcode kwijt. Hoe kom ik aan een nieuwe?

Neem telefonisch contact op met Cyclus: 0182-547500 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) en geef aan dat u een nieuwe inlogcode wilt. De eerstvolgende keer dat Cyclus nieuwe inlogcodes verstuurt, ontvangt u per post de nieuwe code. Dit doet Cyclus zes keer per jaar.

Veelgestelde vraag

Ik ben verhuisd. Hoe krijg ik nu een totaaloverzicht van het aantal keren dat ik restafval heb aangeboden?

De inlogcode is gekoppeld aan het huisadres en geldt voor de periode dat u daar woonachtig bent (geweest). Als u op een ander adres in de gemeente gaat wonen, ontvangt u op dat adres een nieuwe inlogcode. Dit gebeurt de eerstvolgende keer dat Cyclus nieuwe inlogcodes verstuurt. Dit doet Cyclus zes keer per jaar. Met de twee inlogcodes kunt u zien hoe vaak u restafval hebt aangeboden op de twee adressen. Op deze manier zorgen we ervoor dat alleen u kunt zien hoe vaak u restafval heeft aangeboden, op uw vorige huisadres en op het huidige huisadres.

Veelgestelde vraag

Kan ik een eigen inlogcode aanmaken voor deze pagina?

Dat is niet mogelijk. U dient de inlogcode te gebruiken, die u van Cyclus ontvangt.

Veelgestelde vraag

De getoonde informatie komt niet overeen met mijn eigen administratie en/of de informatie op de aanslag gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing). Wat nu?

De getoonde informatie is afkomstig van de registraties zoals die gedaan zijn door de software van het inzamelvoertuig of de verzamelcontainer. Het geeft een goed beeld van het aantal aanbiedingen van restafval. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wij dragen deze informatie over aan de gemeente. In de meeste gevallen volgt de aanslag gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing) het aantal registraties. De gemeente kan echter situaties bepalen waarin wordt afgeweken (medische indicatie, verhuizingen naar de gemeente, etc.) De informatie op de aanslag gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing) is leidend.

Veelgestelde vraag

Waar kan ik meer informatie vinden over de afvalstoffenheffing en de opbouw van deze heffing?

Hiervoor verwijzen we u door naar de website van de gemeente waar u woont.

Veelgestelde vraag

Ik woon in een andere gemeente en wil ook graag kunnen inloggen. Kan dit?

Cyclus heeft alleen met bovenstaande gemeenten afspraken gemaakt over deze inlogmogelijkheid. Als u in een andere gemeente woont, kunt u hier helaas geen gebruik van maken.