Ik wil een melding maken

Wilt u een melding maken over de afvalinzameling door Cyclus bij u in de gemeente? Klik dan op het onderwerp dat van toepassing is. Vervolgens kunt u uw melding invoeren. 

Meldingen over gladheidbestrijding en het openbaar gebied in Gouda kunt u doorgeven aan het Meldpunt openbaar gebied van de gemeente Gouda, telefoonnummer: 140182.