Meldingsformulier

Wilt u een melding maken over de afvalinzameling door Cyclus bij u in de gemeente? Vul dan onderstaand meldingenformulier in.

Meldingen over grofvuil kunnen alleen telefonisch doorgegeven worden: 0182-547500 (op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur). 

Meldingen over gladheidbestrijding en het openbaar gebied in Gouda kunt u doorgeven aan het Meldpunt openbaar gebied van de gemeente Gouda, telefoonnummer: 140182.


U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze Klantenservice: 0182-547500 (op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur)