Lever kapotte fietsaccu’s in bij de milieustraat of fietsenwinkel

Terug naar overzicht

Lever kapotte fietsaccu’s in bij de milieustraat of fietsenwinkel

Steeds meer mensen hebben een elektrische fiets. Na verloop van tijd gaat de fietsaccu kapot of is deze aan vervanging toe. Wist u dat oude of kapotte fietsaccu’s niet in de prullenbak horen? Fietsaccu’s in het huishoudelijke afval kunnen gevolgen hebben voor de verwerking van het afval, maar ook voor de veiligheid van onze chauffeurs en beladers op de inzamelvoertuigen. Lever daarom de fietsaccu’s in bij de milieustraat of een fietsenwinkel.

Gevaarlijke situaties

Een fietsaccu is net als alle (oplaadbare) batterijen een krachtige energiebron waar schadelijke stoffen in zitten voor mens, dier en milieu. Als u de fietsaccu in de prullenbak gooit, dan komt het bij het huishoudelijk afval terecht. Bij de afvalinzameling kan de (fiets)accu in de pers van ons inzamelvoertuig terechtkomen. Door beschadiging van de accu ontstaan er warmte en vuur. Hierdoor kan de accu tot ontploffing komen en kan in het voertuig brand ontstaan. Helaas zien we (fiets)accu’s steeds vaker in het huishoudelijk afval. Om gevaarlijke situaties te voorkomen en het milieu niet te schaden, is het belangrijk om oude of kapotte fietsaccu’s op de juiste manier in te leveren zodat ze op een verantwoorde wijze gerecycled kunnen worden. Accu’s en batterijen levert u in bij de milieustraat of in de winkel waar u ze koopt.

Lever oude of kapotte fietsaccu’s in bij een fietsenwinkel of milieustraat

Fietsaccu’s kunt u inleveren bij een fietsenwinkel. Het liefst één die bij Stibat is aangesloten, zodat u zeker weet dat de fietsaccu goed wordt verwerkt. Stibat is in Nederland de organisatie die zorgt voor het inleveren, ophalen, sorteren en recyclen van lege batterijen en fietsaccu’s. Vind uw dichtstbijzijnde inleverpunt op www.legebatterijen.nl/waar-inleveren. Ook kunt u een fietsaccu inleveren bij de milieustraat in uw gemeente.

Waardevolle grondstoffen

In fietsaccu’s zitten waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld koper voor nieuwe kranen, aluminium voor trappen en nikkel voor brilmonturen. Het overgebleven materiaal is eveneens geschikt als asfalt.