Mogelijke vertraging afvalinzameling in verband met winters weer

Terug naar overzicht

Mogelijke vertraging afvalinzameling in verband met winters weer

Update 17 februari 2021

Extra inzameling papier gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Door de winterse omstandigheden is de inzameling van oud papier en karton op woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 februari in de kernen Driebruggen, Reeuwijk en Waarder niet door gegaan. In overleg met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is voor de niet ingezamelde adressen een extra inzamelronde ingepland. De extra inzamelrondes vinden overdag plaats op de volgende dagen:

  • Maandag 22 februari
  • Dinsdag 23 februari
  • Vrijdag 26 februari

Raadpleeg de digitale afvalkalender op www.cyclusnv.nl/afvalkalender om te kijken op welke dag we bij u langs komen. Zorg dat uw oud papier en karton om 7.30 uur op de aanbiedplaats staat.

 

De extra inzamelronde is alleen voor de kernen en/of gebieden waarvan de inzameling is komen te vervallen. Is de inzameling voor uw adres wel doorgegaan (of komt deze er in februari nog aan) dan kunt u de afvalkalender aanhouden zoals u dat gewend bent.

--------------------------------------------------------------

Update 15 februari 2021

 

Inzameling op maandag 15 februari

In de regio Zuid-Holland geldt in de ochtend een waarschuwing (code geel) voor kans op gladheid door ijzel. We doen natuurlijk onze uiterste best om vandaag de afvalinzameling zoveel mogelijk door te gaan. Sommige binnenwegen kunnen echter verraderlijk glad zijn. De inzamelwagens bekijken per straat of het afval veilig opgehaald kan worden. Veiligheid van u en onze medewerkers staat hierbij voorop! Daarbij kan het zijn dat onze inzameling vandaag vertraging oploopt en we wat later bij u langs komen dan u gewend bent.

 

Woont u aan een binnenweg of smalle straat? Zet dan uw afval aan een brede en gangbare weg in de buurt. Zo wordt de kans groter dat we uw afval kunnen inzamelen.

Bij vorst kan uw afval vastvriezen in uw container, met name voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Voor wintertips voor uw minicotainter kijk hier.

--------------------------------------------------------------

Update 12 februari 2021

 

Ook voor de komende dagen geldt het advies: woont u aan een binnenweg of smalle straat? Zet dan uw afval aan een brede gangbare weg.

Meer wintertips voor uw minicontainer. Kijk hier.

--------------------------------------------------------------

Update 11 februari 2021

 

Extra inzameling restafval gemeente Kaag en Braassem

Helaas is het door de winterse omstandigheden niet gelukt om alle minicontainers voor restafval te legen op 8 en 9 februari in de gemeente Kaag en Braassem. Het afval stapelt zich en op u wilt dit kwijt. Daarom is in overleg met de gemeente voor de niet geleegde minicontainers een extra inzamelronde gepland op 15 en 16 februari. In deze week vervalt de inzameling voor GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval).

De inzameling van het GFT komt te vervallen en schuift door naar de eerst volgende inzameldag op 1 of 2 maart. De inzameldata vindt u in de digitale afvalkalender.

PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankenkartons) en GFT afval kunt u uiteraard ook (gratis) kwijt bij het afvalbrengstation aan het Veenderveld.

--------------------------------------------------------------

Update 10 februari 2021

Extra inzameling restafval gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Door de omstandigheden op de wegen zijn veel minicontainers voor restafval niet geleegd op 9 februari in gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Omdat de eerste volgende inzamelronde pas over vier weken plaatsvindt is in overleg met de gemeente voor de niet geleegde minicontainers een extra inzamelronde ingepland. De extra inzamelronde is op donderdag 18 februari. Deze extra inzamelronde is voor alle kernen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de inwoners van de Meije waar de inzameling op 9 februari niet door ging. Uitgezonderd is het Plassengebied-Zuid: daar staat de inzameling voor restafval gepland op 23 februari. Raadpleeg de digitale afvalkalender voor meer informatie.

 

Aangepaste diensten tijdens winterweer

Door de weersomstandigheden is het mogelijk dat wij afgelopen dagen of komende dagen niet in de gelegenheid zijn (geweest) om uw afval in te zamelen. Ondanks de inspanningen van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten is de situatie op sommige wegen te gevaarlijk om de inzameling veilig te laten verlopen. Uw veiligheid en die van onze medewerkers staat boven alles. 

 

We begrijpen dat het niet fijn is als uw minicontainer vol zit en er komende periode meer afval bij komt. We zijn op dit moment met uw gemeente in gesprek om te kijken naar een tussentijdse oplossing. Raadpleeg eventueel de digitale afvalkalender voor de aanbiedmogelijkheden voor uw huishoudelijk afval. 

--------------------------------------------------------------

Update 9 februari 2021

Afvalbrengstations

Vanaf dinsdag 9 februari 2021 zijn de afvalbrengstations weer geopend. We adviseren in verband met de gladheid om uw bezoek uit te stellen. 

 

Aangepaste diensten tijdens winterweer

We doen onze uiterste best om de afvalinzameling zoveel mogelijk door te laten gaan. Door de weersomstandigheden is het echter mogelijk dat in diverse wijken of straten het afval niet opgehaald kan worden. Is uw afval niet opgehaald? Dan schuift de inzameldag door naar het eerstvolgende moment in de afvalkalender. We begrijpen dat dit niet fijn is als uw container vol zit maar de veiligheid van onze medewerkers en de inwoners staat hierbij voorop. Wij hopen op uw begrip. 

--------------------------------------------------------------
Update 8 februari 2021

Aangepaste diensten tijdens winterweer

Ondanks de inspanningen van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten is de situatie op sommige wegen te gevaarlijk om de inzameling veilig te laten verlopen. Uw veiligheid en die van onze medewerkers staat boven alles. 

Inzameling minicontainers en bedrijfsafval

Door extreme weersomstandigheden kunnen we mogelijk deze week niet bij u langskomen. Per straat wordt bekeken of uw afval kan worden opgehaald. Daar waar de wegen begaanbaar zijn, zullen wij uw afval natuurlijk proberen in te zamelen. Binnenwegen en smalle straten zijn veelal slecht begaanbaar. Woont u aan een binnenweg of een smalle straat? Zet dan uw minicontainer indien mogelijk aan een begaanbaar gemaakte (brede weg) in de buurt. Zo wordt de kans groter dat we uw minicontainer kunnen legen. Indien dit niet mogelijk is houd uw afval dan binnen. 

Is uw afval binnen 24 uur niet opgehaald? Dan verzoeken wij u uw aangeboden afval binnen te halen. In dit geval verschuift de inzameling van deze afvalstroom naar de eerstvolgende inzameldag voor uw adres.

Inzameling verzamelcontainers

Ook de inzameling van bovengrondse- en ondergrondse verzamelcontainers kan vertraging opleveren. Is de container vol? Probeer een nabij gelegen container of neem uw huisvuil mee terug. Plaats geen afval naast de containers. De container wordt zo spoedig mogelijk geleegd. 

Inzameling oud papier en karton

De inzameling van oud papier en karton op woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 februari 2021 in de kernen Reeuwijk, Driebruggen en Waarder in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat niet door. Voor deze gemeenten geldt dat de inzameling verschuift naar de eerstvolgende inzameldag. Raadpleeg hiervoor de digitale afvalkalender.

Inzameling GFT+E

Het vastvriezen van afval (met name GFT) in uw minicontainer is een vaak voorkomend probleem in de winter. Wij vragen u om die reden het aanbieden van uw GFT+E uit te stellen.

Afvalbrengstations

De weersomstandigheden hebben ook effect op de afvalbrengstations. Op maandag 8 februari 2021 zijn de afvalbrengstations in de volgende gemeenten gesloten: Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Krimpen aan den IJssel. We doen er alles aan om de afvalbrengstations veilig en toegankelijk te maken zodat we snel weer open kunnen.

Let op: het afvalbrengstation in Waddinxveen is al op maandagmiddag geopend. 

Vragen?

Houd voor de laatste ontwikkelingen onze website en/of social media kanalen in de gaten. Raadpleeg de digitale afvalkalender of download de Cyclus-app  voor meer informatie over de inzameling van het huishoudelijk afval. Log in met uw postcode en huisnummer.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Klantenservice van Cyclus per e-mail: info@cyclusnv.nl of telefonisch: 0182-547500 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur).

--------------------------------------------------------------
5 februari 2021

Aankomende week zijn extreme weersomstandigheden opgegeven. Dit heeft effect op de afvalinzameling en de openingstijden van de afvalbrengstations.

Afvalinzameling

Afhankelijk van de weersomstandigheden is het mogelijk dat in diverse wijken of straten bepaalde afvalstromen komende week niet opgehaald worden. We doen ons uiterste best om de inzameling volgens schema te laten verlopen. Echter vanwege het borgen van de veiligheid kan het zijn dat wij niet alle routes kunnen rijden. Is uw afval binnen 24 uur niet opgehaald? Dan verzoeken wij u uw aangeboden afval binnen te halen. In dit geval verschuift de inzameling van deze afvalstroom naar de eerstvolgende inzameldag voor uw adres.

Tip: GFT+E kan vastvriezen in uw minicontainer. Ons advies is dan ook om de minicontainer voor GFT+E niet aan te bieden. Lees hier meer over het aanbieden van uw minicontainer bij vorst. 

We zijn voorbereid op de weersomstandigheden en we spannen ons maximaal in om eventueel ongemak tot een minimum te beperken. Wij hopen op uw begrip.

Afvalbrengstations

De weersomstandigheden hebben ook effect op de afvalbrengstations. Op maandag 8 februari 2021 zijn de afvalbrengstations in de volgende gemeenten gesloten: Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Krimpen aan den IJssel. Er wordt alles aan gedaan om de afvalbrengstations veilig en toegankelijk te maken zodat we snel weer open kunnen.
Let op: het afvalbrengstation in Waddinxveen is voor alsnog wel geopend. 

Vragen?

Houd voor de laatste ontwikkelingen onze website en/of social media kanalen in de gaten. Raadpleeg de digitale afvalkalender of download de Cyclus-app  voor meer informatie over de inzameling van het huishoudelijk afval. Log in met uw postcode en huisnummer.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Klantenservice van Cyclus per e-mail: info@cyclusnv.nl of telefonisch: 0182-547500 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur).