Jaarverslag 2022: Samen circulair denken en doen

Terug naar overzicht

Jaarverslag 2022: Samen circulair denken en doen

Met trots presenteren we de feiten, cijfers en prestaties van Cyclus in het jaarverslag 2022.

In een jaar vol uitdagingen hebben we aangestuurd op het kwalitatief goed laten verlopen van de uitvoering waardoor de dienstverlening voor inwoners onverminderd door bleef gaan. Er zijn mooie projecten opgeleverd en positieve (financiële) resultaten behaald. Met de gemeentelijke opdrachtgevers is veel samengewerkt aan initiatieven op weg naar een circulaire economie. Een belangrijke ontwikkeling die voor ons toekomstperspectief onmisbaar is.

Van afval naar grondstof

Net zoals voorgaande jaren was het realiseren van de VANG-doelstellingen en het werken aan een schone en veilige leefomgeving een belangrijke rode draad in ons werk. Samen met de gemeentelijke opdrachtgevers hebben we geïnvesteerd in het structureel verlagen van de hoeveelheid restafval en het verhogen van de inzameling van waardevolle grondstoffen.

Lees alle ontwikkelingen terug in het jaarverslag 2022.

Header jaarverslag 2022