Jaarverslag 2021: Samen van afval naar grondstof

Terug naar overzicht

Jaarverslag 2021: Samen van afval naar grondstof

In het online jaarverslag presenteert Cyclus de feiten, cijfers en prestaties over het jaar 2021. Een jaar vol uitdagingen en een jaar waarin we veel hebben gedaan en bereikt. Er zijn weer mooie stappen gezet op de weg van de transitie naar een circulaire economie.

Van afval naar grondstof

Ook in 2021 was het realiseren van de VANG-doelstellingen en het werken aan een schone en veilige leefomgeving een belangrijke rode draad in ons werk. Samen met onze gemeentelijke opdrachtgevers investeren we in het structureel verlagen van de hoeveelheid restafval en het verhogen van de inzameling van waardevolle grondstoffen.

In 2021 heeft de coronacrisis wederom een belangrijke stempel gedrukt op onze dienstverlening. De nodige maatregelen vanwege het coronavirus zorgden ervoor dat we veel flexibiliteit hebben moeten tonen om onze dienstverlening door te laten gaan. Tegelijkertijd is er volop geïnvesteerd in het optimaliseren en verduurzamen van onze dienstverlening en bereidden we ons, samen met onze opdrachtgevers, verder voor op de circulaire economie.
 

Bekijk het jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021