Jaarverslag 2019: Samen van afval naar grondstof

Terug naar overzicht

Jaarverslag 2019: Samen van afval naar grondstof

Op www.cyclusnv.nl/jaarverslag-2019 presenteert Cyclus de feiten, cijfers en prestaties over 2019. Een jaar waarin er weer op alle fronten intensief geschakeld is om onze opdrachtgevers te ondersteunen in hun stappen naar van afval naar grondstof en samen een bijdrage te kunnen leveren richting een economie waarin geen afval meer bestaat. Daarom luidt de kop van dit jaarverslag ‘Samen van afval naar grondstof’.

Van afval naar grondstof
Ook in 2019 was het realiseren van de VANG-doelstellingen een belangrijke rode draad in de samenwerking tussen Cyclus en zijn opdrachtgevers. Net als in voorgaande jaren waren de gemeente in 2019 bezig met het doorontwikkelen van hun afvalbeleid met als uiteindelijk doel het realiseren van de VANG-doelstellingen. 

Samen schakelen naar circulair
Op verschillende vlakken in de branche vinden ontwikkelingen in hoog tempo plaats. Cyclus is zich bewust van deze ontwikkelingen en is in 2019 verder aan de slag gegaan met de toekomstvisie en -positie. Cyclus heeft daarbij de focus gelegd op het optimaliseren van de huidige dienstverlening en we bereidden ons, samen met onze opdrachtgevers, verder voor op de circulaire economie.

Bijzondere tijd
Normaal gesproken blijft het daarbij. Maar het hoeft geen betoog dat we niet in normale tijden leven momenteel. Covid-19 heeft de wereld op zijn kop gezet en Cyclus, onderdeel van de vitale processen, ondervindt daarvan natuurlijk ook gevolgen. We zijn vooral keihard aan het werk. Ook in deze tijd zetten onze medewerkers zich iedere dag in voor een schone en veilige leefomgeving, dat lukt ons goed, iedereen is hoog gemotiveerd om dat ook vol te houden en daar zijn we super trots op. 

Jaarverslag 2019