Jaarverslag 2018: Samen in transitie

Terug naar overzicht

Jaarverslag 2018: Samen in transitie

Cyclus presenteert de feiten, cijfers en prestaties over 2018 op www.cyclusnv.nl/jaarverslag-2018. De markt verandert enorm en in razend tempo. Onze klanten maken elk op hun eigen wijze VANG-meters. En Cyclus is de afgelopen drie jaar getransformeerd in een nieuw, compacter bedrijf. Het ene moment gaan de ontwikkelingen moeiteloos in elkaar over, het andere moment moet er even geschakeld worden of schuurt het zelfs hier en daar. Beweging is de rode draad. Daarom luidt de kop van dit jaarverslag ‘Samen in transitie’.

 

Veranderende wereld
De circulaire economie komt eraan. De effecten hiervan worden groter, zichtbaarder en concreter. De VANG-doelstellingen maken integraal onderdeel uit van het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. De verbrandingsbelasting is in 2018 ruim 240% gestegen. Bovendien staan de prijzen voor het verwerken van de verschillende grondstoffen onder druk. Het aanbod van gescheiden stromen stijgt, dus er is meer vraag naar verwerkingscapaciteit. En het kost steeds meer energie om zuiveren grondstoffen te maken, omdat de kwaliteit van de gescheiden stromen verandert. Tot slot zien we dat producenten meer en meer hun rol pakken in de ontwikkeling van duurzame circulaire producten. 

 

Van afval naar grondstof
Bijna alle gemeenten in de Cyclus-regio hebben het afvalbeleid de afgelopen jaren drastisch gewijzigd of zijn daar nog mee bezig, als opmaat naar het realiseren van de VANG-doelstellingen. Een grote gemene deler is de invoering van gedifferentieerde tarieven. Daarnaast spelen gemeenten in op eigen, lokale omstandigheden en wensen van de veranderende consument en werken ze vaker met maatwerkoplossingen voor specifieke locaties.

 

Bedrijf in beweging
De veranderende economie en het invoeren van nieuw gemeentelijk beleid hebben veel impact op en vragen veel flexibiliteit van bedrijven zoals Cyclus. We hebben te maken met stijgende kosten door ontwikkelingen in de oliebranche en de cao. En de uitdaging is groot om tijdens het fasegewijs doorvoeren van nieuw beleid en andere systemen te zorgen voor een evenwichtige logistiek en optimale planning. Wat het voor Cyclus extra uitdagend maakt, is de combinatie met de omvorming die de afgelopen drie jaar heeft plaatsgevonden. Cyclus heeft de dienstverlening met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte afgebouwd, het afvalbeheerbedrijf kleiner gemaakt, grote besparingsmaatregelen doorgevoerd en scherpere dienstverleningsovereenkomsten afgesloten.

 

Trots de toekomst in
De druk op de organisatie is groot. Tegelijkertijd brengt de turbulentie ons veel inzichten. Bijvoorbeeld dat samenwerking en strategische allianties een sleutel tot succes zijn. Dit heeft dan ook een prominente plek in de toekomststrategie van het bedrijf.

 

Jaarverslag 2018