Inzameling op afroep Tuin- en snoeiafval

U kunt tuin- en snoeiafval naar het Grondstoffencentrum brengen. U kunt het ook laten ophalen. Bel voor het maken van een afspraak met Cyclus: 0182-547500.

Voor het laten ophalen aan huis gelden de volgende aanbiedregels:
• Het tuin- en snoeiafval mag een dag vóór de ophaaldag vanaf 22.00 uur worden aangeboden. Het moet op de ophaaldag om 7.30 uur op de aanbiedplaats staan.
• De ophaaldagen zijn uitsluitend bedoeld voor snoeiafval uit privétuinen en niet voor snoeiafval afkomstig van bedrijfsterreinen.
• De hoeveelheid aangeboden snoeiafval per aanbiedadres mag maximaal 2 kuub bedragen.
• Het snoeiafval dient gebundeld aangeboden te worden. De bundels mogen niet groter zijn dan 0,50 x 0,50 x 1,00 meter en niet zwaarder zijn dan 25 kilogram.
• Snoeiafval mag niet in kartonnen dozen of plastic zakken worden aangeboden.