Inzameling

De minicontainers van laagbouwwoningen in Krimpen aan den IJssel voor restafval, en PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakken en drankenkartons) worden eens per twee weken geleegd door Cyclus. De papiercontainer wordt één keer per vier weken geleegd. De GFT-container wordt afhankelijk van het seizoen eens per week, eens per twee weken of eens per drie weken geleegd. Surf voor de inzameldagen naar de afvalwijzer.

Aanbiedregels

Het afval mag een dag vóór de ophaaldag vanaf 22.00 uur worden aangeboden. Zet uw afval uiterlijk op de inzameldag vóór 7.30 op de aanbiedplaats en haal uw container na lediging weer binnen. Het is niet toegestaan om uw container op andere dagen op straat te laten staan. Als het afval verkeerd wordt aangeboden, hangt Cyclus een gele of rode kaart aan de minicontainer met meer informatie.