Inwoners geven Cyclus een 7,4

In 2017 heeft onderzoeksbureau Integron voor Cyclus een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder inwoners. De deelnemers uit de zeven gemeenten waar Cyclus het huishoudelijk afval inzamelt, geven het bedrijf gemiddeld een 7,4. De uitkomsten van het onderzoek kort samengevat.

Hoe tevreden bent u met de dienstverlening van Cyclus?

ITO_Per%20gemeente.jpg

 

ITO_Per%20afvalstroom.jpgITO_Per%20dienstaspect.jpg

Welke punten zijn het meest belangrijk voor inwoners? En welk rapportcijfer geeft u deze punten?

ITO_Punten.jpg

In welke mate bent u bewust bezig met afval scheiden?

ITO_Bewust%20bezig%20met%20scheiden.jpg

Welk afval scheidt u?

ITO_soorten%20scheiden.jpg

Wat zijn de voornaamste redenen voor u om uw afval te (gaan) scheiden?

 ITO_Voornaamse%20redenen.jpg

Kent u de campagne I love afval scheiden?

ITO_I%20love.jpg

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen en Zuidplas. Per gemeente ontvingen 1250 huishoudens een schriftelijke uitnodiging om deel te nemen aan het online tevredenheidsonderzoek. Dat de response van twaalf procent twee procent hoger ligt dan het gemiddelde bij dit soort onderzoeken in de branche, komt mogelijk doordat Cyclus aankondigde per ingevulde vragenlijst € 2,50 te doneren aan Stichting Kinderen Kankervrij. KiKa kan dankzij de medewerking van de vele inwoners rekenen op een bedrag van €2.720,-.