Inwoners geven onze vuilnismannen een 7,7

Terug naar overzicht

Inwoners geven onze vuilnismannen een 7,7

Vóór de zomer heeft onderzoeksbureau Integron voor Cyclus een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder inwoners. De deelnemers uit de zeven gemeenten waar Cyclus het huishoudelijk afval inzamelt, geven het bedrijf gemiddeld een 7,4. Het hoogste rapportcijfer is voor de vuilnismannen. Zij krijgen van de inwoners een 7,7.

Verschillende aspecten van de afvalinzameling kwamen in het onderzoek aan bod en krijgen een rapportcijfer. Het onderzoek laat ook zien waar er bij de verschillende aspecten verbetering mogelijk is.

Inzameling en afvalbrengstations

De tevredenheid over de inzameling van de verschillende afvalsoorten varieert van een 6,8 voor glas tot en met een 7,6 voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval). Verbeterpunten zijn de net- en reinheid van de verzamelcontainers en de aanbiedplaatsen van de minicontainers. De afvalbrengstations scoren een 7,5. Hier valt de meeste winst te halen bij de openingstijden.

Klantenservice en communicatie

De deelnemers aan het onderzoek geven de klantenservice een 7,1. Verbeterpunt is de terugkoppeling over de afhandeling van een melding. De algemene informatievoorziening over de inzameling van huishoudelijk afval krijgt een 7,4. Het tijdig informeren bij wijzigingen in de inzameling heeft het grootste verbeterpotentieel. Over de digitale afvalkalender en app zijn de deelnemers tevreden.

Afvalscheiding

Het onderzoek levert ook waardevolle informatie op over het afvalscheidingsgedrag in de regio. Meer dan 90% van de deelnemers scheidt de afvalsoorten oud papier en karton, glas, elektrische apparaten en Klein Chemisch Afval. De afvalsoorten PMD en GFT blijven daar met respectievelijk 89% en 87% iets bij achter. De twee belangrijkste redenen om afval te scheiden zijn het milieu en het minder hoeven te betalen aan afvalstoffenheffing. Van de deelnemers kent 29% de campagne I love afval scheiden.

Verbeterpotentieel

Cyclus is trots op de algemene tevredenheidsscore. Het bedrijf is ook blij met de informatie die het onderzoek verschaft om de dienstverlening te verbeteren. De resultaten geven daarvoor voldoende aanknopingspunten. Na de zomerperiode gaat Cyclus in gesprek met haar opdrachtgevers om de resultaten op gemeenteniveau te delen én om te bespreken welke verbeteracties er gezamenlijk geïnitieerd kunnen worden.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is uitgevoerd in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen en Zuidplas. Per gemeente ontvingen 1250 huishoudens een schriftelijke uitnodiging om deel te nemen aan het online tevredenheidsonderzoek. Dat de response van twaalf procent twee procent hoger ligt dan het gemiddelde bij dit soort onderzoeken in de branche, komt mogelijk doordat Cyclus aankondigde per ingevulde vragenlijst € 2,50 te doneren aan Stichting Kinderen Kankervrij. KiKa kan dankzij de medewerking van de vele inwoners rekenen op een bedrag van €2.720,-.