Beladers

Wij beschikken over een poule van gemotiveerde chauffeurs en beladers. De belader rijdt mee met een chauffeur en draagt zorg voor het op de juiste manier ledigen van kliko‚Äôs, containers, zakken e.d.

Specialist Inzamelmiddelen

Inzamelmiddelen worden steeds belangrijker voor Cyclus. De uitvoering buiten is gebaat bij een adequaat beheer van deze middelen. De specialist is een belangrijke sparringpartner voor zowel interne als externe stakeholders. De nadruk van deze functie ligt op actief en daadkrachtig contractmanagement.

Grondstoffenmanager

Als Grondstoffenmanager ben jij enerzijds verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling voor Cyclus en haar klantgemeenten met betrekking tot een duurzaam en toekomstbestendig afval- en grondstoffenbeheer. Anderzijds ben je eerste aanspreekpunt en regisseur voor aanbestedingen richting verwerkers. 

Werken bij Cyclus