Nieuws

Cyclus behaalt ISO 14001 certificaat voor milieumanagement

Afvalspecialist Cyclus heeft in januari 2019 het certificaat ontvangen voor haar milieubeleid en de wijze waarop de uitvoering van dit beleid geborgd wordt.

Voorkom vastgevroren GFT-afval in uw container

Voor de komende weken is vorst voorspeld. Dit heeft gevolgen voor het inzamelen van uw GFT-afval. Bij vorst kan het GFT-afval vastvriezen in uw container.

Gemiddeld 24 kilo minder restafval per inwoner in 2018

De afgelopen jaren is in de Cyclusregio hard gewerkt aan het verminderen van de hoeveelheid restafval en het realiseren van méér afvalscheiding. En met succes: in 2018 produceerde een inwoner gemiddeld 24 kilo minder restafval dan het jaar er voor.

Vandaag geen papierinzameling in Bergambacht

In de afvalkalender staat vermeld dat vandaag de papierinzameling in Bergambacht plaatsvindt. Dit klopt niet! 

Kerstbomenactie gemeente Gouda – 9 januari 2019

Op woensdag 9 januari a.s. zamelt Cyclus in gemeente Gouda kerstbomen in. Inwoners kunnen hun kerstboom op verschillende locaties in de gemeente inleveren. Voor elke ingeleverde kerstboom ontvangt u vijftig eurocent.

Drukte van jewelste op digitale afvalkalender

De digitale afvalkalender en de app van Cyclus worden massaal bezocht. Hierdoor raakt de server overbelast. Lukt het inloggen op dit moment niet, dan vragen wij u het op een later tijdstip nog eens te proberen. Excuses voor het ongemak.