Herindeling verzamelcontainers voor afval in gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Terug naar overzicht

Herindeling verzamelcontainers voor afval in gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Dit najaar gaan Cyclus en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een aantal verzamelcontainers voor het aanbieden van afval opnieuw verdelen. Er is op dit moment een tekort aan containers voor oud papier en glas en de containers voor restafval worden niet volledig benut. Met een herindeling moet de beschikbaarheid van de verzamelcontainers weer beter aansluiten bij het aanbod van afval.

Bewust Afval Scheiden

In 2016 heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ‘Bewust Afval Scheiden’ ingevoerd gecombineerd met omgekeerd inzamelen. Dit houdt in dat inwoners waardevolle grondstoffen zoals PMD, GFT+E en oud papier en karton aan huis scheiden. Het kleine beetje restafval dat overblijft, kunnen inwoners aanbieden bij een verzamelcontainer voor restafval in de buurt. “Onze inwoners scheiden hun afval erg goed,” vertelt wethouder Robin Kersbergen.

“Dit is terug te zien in de dalende hoeveelheid restafval dat aangeboden wordt. Daarom is er samen met Cyclus gewerkt aan een plan om de beschikbaarheid van de verzamelcontainers in de wijk weer aan te laten sluiten bij het aanbod van afval. Er gaan restcontainers verdwijnen en er komen glas- en papiercontainers bij. We bespreken dit plan met de wijk- en dorpsteams, om de dienstverlening voor onze inwoners zo goed mogelijk op de lokale situatie te kunnen afstemmen.”

Uit onderzoek blijkt dat in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op dit moment een groot aantal verzamelcontainers voor restafval staan die niet volledig benut worden. Daarnaast is er een tekort aan verzamelcontainers voor oud papier, GFT+E en glas. Dit heeft onder andere te maken met maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Denk hierbij aan de toename in online winkelen met veel kartonnen pakketjes als gevolg. Maar ook doordat we het thuis vaak gezelliger weten te maken, met als gevolg meer aanbod in glazen flessen.

Om inwoners meer gemak te bieden om waardevolle grondstoffen te scheiden, worden de verzamelcontainers voor restafval deels vervangen door verzamelcontainers voor oud papier en karton, GFT+E en glas.

Wat betekent dit voor inwoners?

Inwoners die aangesloten staan op een verzamelcontainer voor restafval die verdwijnt of wordt vervangen, ontvangen voorafgaand aan de werkzaamheden per brief meer informatie. Zij worden aangesloten op een andere verzamelcontainer in de buurt, op maximaal 250 meter loopafstand van hun huis. 

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in het laatste kwartaal van 2022 en wordt in fases uitgevoerd. Er wordt gestart in de kernen Driebruggen, Nieuwerbrug en Waarder. Dan volgen Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-Dorp en tot slot Bodegraven. De wijzigingen vinden plaats in de bebouwde gebieden.

Optimalisatie huidige verzamelcontainers 

De huidige putten waar de verzamelcontainers in staan worden zo veel mogelijk direct opnieuw gebruikt voor de nieuwe containers. Dit project biedt meteen de gelegenheid om de huidige voorzieningen te optimaliseren voor meer gemak voor de inwoners en voor een beter logistiek proces voor de inzameling. Denk hierbij aan een gebruiksvriendelijkere klep bij de verzamelcontainers voor GFT+E, nieuwe GFT+E cocons voor een netter straatbeeld, optimalisatie van technische aspecten en meer zwerfafval luikjes.

Door maximaal gebruik te maken van de huidige middelen, blijft de investering beperkt. Daarnaast komt de technische optimalisatie ten gunste van de inzameling, waardoor dit project zich op korte termijn terug verdient.

Meer informatie

Heeft u vragen, kijk dan op de veelgestelde vragen pagina of neem contact op per e-mail via info@cyclusnv.nl of telefonisch via 0182-547500 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).