Grofvuil laten ophalen

Aanbiedregels grof huishoudelijk afval bij inzameling op afroep

  • Op de dag dat het grofvuil opgehaald wordt, mag het vanaf 06:00 uur worden aangeboden. Om uiterlijk 07:30 uur dient het grofvuil op de afgesproken aanbiedplaats te staan.
  • Een stuk grofvuil mag niet zwaarder zijn dan 25 kilogram.
  • Het grofvuil dient zoveel mogelijk gebundeld te zijn. 
  • Een stuk grofvuil mag niet langer zijn dan 1,50 meter.
  • De inhoud van een stuk grofvuil mag niet meer zijn dan 1 m3.
  • Klein grofvuil dat in een afvalzak past, wordt niet meegenomen. Dat past in de mini- of verzamelcontainer of kunt u aanbieden op de milieustraat.
  • Grofvuil bestaande uit bouw- en sloopafval wordt niet meegenomen. Dit  kunt u aanbieden op de milieustraat.  
  • KCA (Klein Chemisch Afval), glas en aardewerk/steen wordt niet meegenomen. Dit kunt u aanbieden op de milieustraat. 

Maak telefonisch een afspraak

Op dit moment kunt u nog geen afspraak maken via de website. U kunt ons bellen voor het maken van een afspraak op 0182-547500. 

Aanbieden grofvuil en snoeiafval per gemeente

Per gemeente is het op laten halen van grofvuil en snoeiafval verschillend geregeld. Wilt u weten welke wat er voor uw gemeente geldt? Klik uw gemeenten hieronder aan.