Gladheidbestrijding

Tijdens de wintermaanden is er kans op gladheid. Gladheid kan zorgen voor gevaarlijke situaties op de weg. Om ongelukken te voorkomen voert Cyclus in opdracht van de gemeente Gouda de gladheidbestrijding uit.

Strooiroutes

De gemeente Gouda heeft een vaste strooiroute. Cyclus strooit in de gemeente Gouda preventief. Dat betekent dat we strooien voordat het echt glad wordt. Om te bepalen wanneer we gaan strooien, gebruiken wij de weersvoorspelling van de weerdienst en gegevens van meetpunten die staan in de gemeente Gouda.

Op de website van de gemeente Gouda kunt u op de kaart de strooiroutes zien. Alle wegen en fietspaden in Gouda strooien is niet mogelijk. Als eerste worden de hoofdwegen, doorgaande fietsroutes en wegen die belangrijk zijn om in en uit een wijk te rijden gestrooid.

Hoe werkt de gladheidbestrijding?

Op 1 november begint officieel het gladheidseizoen. Dat betekent dat onze medewerkers vanaf die dag 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat staan. Er staat dus dag en nacht een team klaar om de gladheid in gemeente Gouda te bestrijden.

Strooien

In Gouda wordt gebruik gemaakt van de methode ‘natzout strooien’. Nat zout strooien is beter voor het milieu omdat er minder zout nodig is. Daarnaast waait en spoelt het zout bij de natzoutmethode minder snel van het wegdek in de berm. Hierdoor is het mogelijk om voor dat het glad wordt de wegen te strooien.

Preventief strooien

Cyclus strooit in de gemeente Gouda preventief. Preventief strooien betekent dat we strooien voordat het echt glad wordt. Dit komt omdat het even duurt voordat het zout goed werkt. Het zout moet ‘ingereden’ worden. Dat betekent dat er een aantal auto’s of fietsen overheen moeten rijden.

Melden

Meldingen over het openbaar gebied en de gladheidbestrijding in Gouda kunt u doorgeven aan het Meldpunt openbaar gebied van de gemeente Gouda. Gebruik hiervoor het Meldingsformulier of bel 140182.

Veelgestelde vragen

 1. Cyclus strooit in de gemeente Gouda preventief. Dat betekent dat wij strooien voordat het glad wordt. Om te bepalen wanneer we gaan strooien, gebruiken wij de weersvoorspelling van Meteodienst.

 2. De gemeente Gouda heeft een vaste strooiroute. Op de website van de gemeente Gouda kunt u op de kaart de strooiroutes zien.

  Alle wegen en fietspaden in Gouda strooien is niet mogelijk. Daarom richten we ons op hoofdwegen, doorgaande fietsroutes en wegen die belangrijk zijn om in en uit een wijk te rijden. 

  Op een aantal locaties verwijderen wij tijdelijk obstakels (dingen die in de weg liggen), bijvoorbeeld paaltjes in het wegdek. Hierdoor kunnen strooiwagens in 1 keer doorrijden. Als we verwachten dat er niet meer gestrooid hoeft te worden, zetten we de palen weer terug.

  De stoep voor uw huis en die van uw buren wordt niet gestrooid. Ook de meeste woonstraten niet. 

 3. Strooi uw eigen stoep met een zak gratis strooizout. U kunt een gratis emmer strooizout afhalen bij de Milieustraat aan de Goudkade. Kijk voor de openingstijden op de website van Cyclus. 
   

 4. De afvalinzameling gaat tijdens gladheid door. Bij extreme weersituaties kan worden besloten om de inzameling aan te passen. In dit uitzonderlijke geval informeren wij inwoners via www.cyclusnv.nl, de digitale afvalkalender en Facebookpagina over de aangepaste inzameling.