Geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst hoogbouw Bodegraven-Reeuwijk

Terug naar overzicht

Geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst hoogbouw Bodegraven-Reeuwijk

Nieuwjaarsbijeenkomst CyclusOliebollen, een ‘wat-hoort-waar-spel’ en een groot aantal geanimeerde gesprekken over afvalpreventie en afval scheiden. Dat waren de ingrediënten voor een geslaagde nieuwjaars­bijeenkomst die Cyclus in samenwerking met een groep laatstejaars studenten van Hogeschool InHolland op 11 januari 2018 organiseerde voor inwoners van een hoogbouwcomplex in Bodegraven-Reeuwijk.
Doel was op informele wijze van gedachten te wisselen over de wijze waarop inwoners van hoogbouwlocaties zo veel mogelijk afvalvrij kunnen leven. Belangrijke conclusie: de betreffende inwoners staan positief tegenover afvalscheiding en zetten zich daar actief voor in. Tegelijkertijd gaven de gesprekken Cyclus en de gemeente aanknopingspunten om afval scheiden nog makkelijker te maken en zo de resultaten te verbeteren. Van het verstrekken van GF-zakjes en het verbeteren van de informatievoorziening tot aanpassingen in de faciliteiten en excursies naar afvalverwerkers. De gemeente en Cyclus nemen de suggesties mee in de gemeentelijke afvalaanpak. De studenten van InHolland verwerken de ervaringen met deze bijeenkomst in een breed inzetbaar concept voor het verbeteren van afvalscheiding in samenspraak met inwoners. Wordt vervolgd dus!