Geschiedenis

  • 1974 Oprichting GVB

  • 1984 Overname twee overlaadstations

  • 2001 Oprichting Cyclus

  • 2003 Van gemeenschappelijke regeling naar overheids NV

  • 2006 Verbreding takenpakket

  • 2010 Organisatieontwikkeltraject Klant & Kwaliteit

  • Doorontwikkeling naar lean en mean afvalbeheerbedrijf

In 1974 richten gemeenten in de regio’s Midden-Holland en Rijnstreek het Gemeenschappelijk Vuilverwerkingsbedrijf Midden-Holland en Rijnstreek (GVB) op om het huishoudelijk afval voortaan gezamenlijk te verwerken.

In de jaren negentig ontstaan de eerste initiatieven tot onderzoek naar gezamenlijke inzameling. In 2000 besluiten het GVB en de reinigingsdiensten van de gemeenten Bodegraven, Boskoop, Gouda en Waddinxveen samen te gaan. Het resultaat is Cyclus. Sinds 1 juli 2003 is Cyclus een naamloze vennootschap.

Op 1 januari 2006 neemt Cyclus de Dienst Beheer van de gemeente Gouda over. Deze overname leidt tot een verbreding van het takenpakket. Naast taken op het gebied van afvalbeheer en reiniging levert Cyclus sindsdien ook diensten op het gebied van het beheer van openbare ruimten en (bedrijfs)terreinen.

Sinds 1 april 2010 werkt Cyclus volgens nieuwe organisatieprincipes in een andere, procesgerichte organisatiestructuur. Hiermee is Cyclus een professioneel, klantgericht en concurrerend bedrijf, waar financieel rendement hand in hand gaat met de zorg voor milieu en medewerkers.

Op 24 september 2015 geven de aandeelhouders van Cyclus groen licht voor een nieuw businessmodel. Cyclus ontwikkelt door naar een lean & mean afvalbeheerbedrijf. De dienstverlening voor het beheer van de openbare ruimte wordt fasegewijs afgebouwd tot 1 januari 2019.

home