Gemiddeld 27 kilo minder restafval per inwoner in 2017

Terug naar overzicht

Gemiddeld 27 kilo minder restafval per inwoner in 2017

De afgelopen jaren is in de Cyclusregio hard gewerkt aan het verminderen van de hoeveelheid restafval en het realiseren van méér afvalscheiding. En met succes: in 2017 produceerde een inwoner gemiddeld 27 kilo restafval minder dan het jaar er voor. Parallel daaraan steeg het gemiddelde afvalscheidingspercentage in 2017 naar 65%. Met name de inzameling van plastic, metalen en drankenkartons (PMD) nam vorig jaar een grote vlucht.

Afbeelding_Minder%20restafval.jpg
Afname hoeveelheid restafval (in kg/inw/jr) in Cyclusregio

In 2017 werd in de Cyclusregio gemiddeld 168 kilo restafval per inwoner per jaar opgehaald. Dat is een verbetering van 22% ten opzichte van drie jaar geleden. Het succes is voor een groot deel te danken aan de introductie van systemen waarbij inwoners betalen per keer dat zij restafval aanbieden. Gemeenten waar dergelijke systemen werden gehanteerd, zamelden in 2017 gemiddeld 120 kilo restafval per inwoner in, tegenover gemiddeld 197 kilo voor gemeenten zonder gedifferentieerd tariefsysteem.

Landelijke doelstelling
Begin 2018 hebben drie gemeenten in de regio een nieuw afvalbeleid geïntroduceerd. De eerste resultaten zijn veelbelovend en Cyclus verwacht dan ook dat de hoeveelheid restafval in 2018 nog significant verder afneemt. Dat is ook nodig, want het beleid van de rijksoverheid is erop gericht in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar te produceren en 75% van al het afval te scheiden. Wat dat laatste betreft is er goed nieuws: de gemeente Krimpenerwaard heeft deze scheidingsdoelstelling in 2017 al gerealiseerd en enkele andere gemeenten kwamen zeer dicht in de buurt.

GFT-afval
In 2017 nam vooral de hoeveelheid PMD sterk toe: gemiddeld zamelde iedere inwoner 18 kilo gescheiden in, tegenover slechts 13 kilo het jaar ervoor. Op het gebied van GFT-inzameling is juist nog veel winst te boeken. In 2017 bestond het restafval nog voor 39% uit deze grondstof. Om de afvaldoelstellingen te realiseren is het nodig dat een groot deel daarvan voortaan in de GFT-container terecht komt. Gemeenten timmeren in dat verband aan de weg: bij meer en meer hoogbouw-complexen verschijnen verzamelcontainers voor GFT. Zo krijgen méér inwoners de gelegenheid GFT-afval apart aan te bieden, dat heeft naar verwachting een positieve invloed op het scheidingsresultaat.