Gemiddeld 24 kilo minder restafval per inwoner in 2018

Terug naar overzicht

Gemiddeld 24 kilo minder restafval per inwoner in 2018

De afgelopen jaren is in de Cyclusregio hard gewerkt aan het verminderen van de hoeveelheid restafval en het realiseren van méér afvalscheiding. En met succes: in 2018 produceerde een inwoner gemiddeld 24 kilo minder restafval dan het jaar er voor. Parallel aan deze afname nam de inzameling van waardevolle grondstoffen sterk toe. Met name de hoeveelheid ingezameld PMD nam vorig jaar een grote vlucht.

Cijfers restafval 2018

Voorlopige cijfers wijzen uit dat in 2018 in de Cyclusregio gemiddeld 144 kilo restafval per inwoner per jaar is opgehaald. Dat is een verbetering van 14% ten opzichte van 2017. Het succes is voor een groot deel te danken aan de introductie van systemen waarbij inwoners betalen per keer dat zij restafval aanbieden. Regiobreed werkten in 2018 zes Cyclusgemeenten met een dergelijk systeem. Het effect hiervan wordt versterkt door de trend dat inwoners het belang van afvalscheiding breed onderschrijven en bereid zijn hieraan actief bij te dragen.

Plastic, Metalen en Drankenkartons
In 2018 nam vooral de hoeveelheid PMD sterk toe: gemiddeld zamelde iedere inwoner 24 kilo gescheiden in, tegenover 18 kilo het jaar ervoor. Op het gebied van GFT-inzameling is juist nog veel winst te boeken. In 2018 bestond het restafval nog voor 39% uit deze grondstof. Om de afvaldoelstellingen te realiseren is het nodig dat een groot deel daarvan voortaan in de GFT-container terecht komt. Cyclus zet ook de komende jaren in op het inzamelen van zo veel mogelijk waardevolle grondstoffen. Dat is nodig, want het beleid van de rijksoverheid is erop gericht in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar te produceren en 75% van al het afval te scheiden.