Erkend Afvalbedrijf-certificaat van Nedvang

Cyclus heeft van Nedvang het certificaat ‘Erkend Afvalbedrijf’ ontvangen. Hiervoor is een audit uitgevoerd, waarin de administratie en processen met betrekking tot de verschillende afvalstromen zijn onderzocht. De audit verliep zeer succesvol, er zijn geen verbeterpunten geconstateerd. Met de erkenning voldoet Cyclus aan de eisen die in het nieuwe Uitvoerings- en Monitoringprotocol worden gesteld aan afvalbedrijven.