Dienstverlening

Uitvoeringsorganisatie

Als uitvoeringsorganisatie zamelt Cyclus in opdracht van en in overleg met gemeenten afval in en laat dit duurzaam verwerken tot waardevolle grondstoffen. Het gaat om de verschillende soorten huishoudelijk afval, om afval in de publieke ruimte, en om afval van bijvoorbeeld maatschappelijk geëngageerde instellingen en organisaties.

VANG-specialist

Naast het uitvoeren van de inzameling, reiniging en verwerking van afval biedt Cyclus haar opdrachtgevers meer. Als VANG-specialist ondersteunen we onze opdrachtgevers op verzoek met beleid en inrichtingsplannen, burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding en monitoring. Het realiseren van de VANG-doelstellingen vraagt immers om een integrale VANG-aanpak waarin de verschillende onderdelen in samenhang opgepakt worden.

VANG-aanpak
Het realiseren van de VANG-doelstellingen vraagt om een integrale aanpak.