Cyclus rijdt elektrisch in de gemeente Gouda

Terug naar overzicht

Cyclus rijdt elektrisch in de gemeente Gouda

Als onderdeel van het verduurzamen van het wagenpark heeft Cyclus onlangs vijf nieuwe, elektrische voertuigen in gebruik genomen. Deze voertuigen worden met name ingezet voor de reinigingswerkzaamheden in het stadscentrum en in de woonwijken in de gemeente Gouda. Met de smalle Goupils kan daar waar de ruimte beperkt is, moeiteloos gereinigd worden. 

Zowel Cyclus als de gemeente Gouda vinden het belangrijk een slag te maken op het gebied van duurzaamheid. Een deel van het wagenpark van Cyclus was aan vervanging toe wat een mogelijkheid gaf om in te zetten op elektrische voertuigen voor de (stads)reiniging.

Efficiënt en muisstil
De extra smalle voertuigen leveren veel voordelen op. Zo komen de Goupils makkelijker op plekken waar brede voertuigen moeilijk kunnen komen. Hiermee wordt de overlast op kwetsbare wegen en in woonwijken met krappe straten beperkt. Dit biedt uitkomst voor in de binnenstad van Gouda. Daarnaast is het stille en emissievrije karakter niet alleen voor Cyclus en de gemeente een groot voordeel maar beperkt het ook de overlast richting inwoners. 

De Goupils worden met name ingezet voor reiniging en onkruidbestrijding in het centrum en in de woonwijken in Gouda. Alle voertuigen zijn tevens uitgerust met elektrische bosmaaiers en bladblazers. Deze elektrische apparaten kunnen direct worden opgeladen in het voertuig. 

Emissievrij
Gemeente Gouda streeft naar een emissievrije binnenstad. Met de aanschaf van de Goupils voor de reiniging wordt hier al flinke slag mee gemaakt. Hilde Niezen, wethouder Gouda: “Ik ben blij met deze elektrische voertuigen. Het is een van de stappen om de leefbaarheid en het winkel- en verblijfsklimaat in de stad te verbeteren en de overlast te beperken. We dragen hiermee bovendien bij aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.” 
Linda Boot, directeur Cyclus: “Cyclus neemt verduurzaming serieus. De afgelopen jaren is het wagenpark van Cyclus grotendeels vernieuwd. Hierbij hebben we al een aantal inzamelvoertuigen uitgerust met een elektrische belading. Cyclus gaat vanaf volgend jaar actief het gebruik van waterstof testen, door de inzet van waterstof voertuigen. In ons meerjarenplan staat dat in 2022 alle voertuigen (waarvoor van toepassing) minimaal Euro-6 moeten zijn.”