Cyclus jaarverslag 2016: samen toegevoegde waarde creëren

Terug naar overzicht

Cyclus jaarverslag 2016: samen toegevoegde waarde creëren

Op jaarverslag2016.cyclusnv.nl presenteert Cyclus de feiten, cijfers en prestaties over 2016. Samen met de gemeentelijke opdrachtgevers, inwoners en andere ketenpartners maakt het bedrijf meters als het om het realiseren van de VANG-doelstellingen gaat. Cyclus draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie, werkt aan de omvorming van het bedrijf en neemt meerdere efficiëntiemaatregelen. Dagelijks maken zo’n zeventig medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt deel uit van het Cyclusteam.

Cyclus jaarverslag 2016

Huishoudelijk afval

Voor de hele regio komen de VANG-doelstellingen van maximaal 100 kilo restafval en minimaal 75% afvalscheiding in 2020 een stap dichterbij. De hoeveelheid restafval is in alle gemeenten gedaald en het scheidingspercentage gestegen. In Bodegraven-Reeuwijk heeft de invoering van Bewust Afval Scheiden bijvoorbeeld veel effect gehad. Andere gemeenten bereidden de invoering van tariefdifferentiatie samen met Cyclus voor. In verschillende gemeenten is de inzamelfractie plastic verpakkingsafval uitgebreid met drankenkartons en later ook met metalen verpakkingen. En de inwoners uit de regio die deelnamen aan het project 100-100-100, hebben veel positieve aandacht gegenereerd voor afvalpreventie en afvalscheiding.

Zwerfafval

Naast het huishoudelijk afval focuste Cyclus ook op afval in de buitenruimte. In Gouda wierp de inzet van speciale reinigingsmachines voor het verwijderen van peuken en het plaatsen van tegelasbakken bij stations en winkelcentra vruchten af en leidde tot een hogere schoonbeleving bij inwoners. Dat laatste bleek tijdens de verkiezing Schoonste Winkelgebied van Nederland Schoon, waar Gouda op plek vijf eindigde. Maarten Milieu en leerlingen van basisscholen hebben tijdens het project STRAAT JE NETJES zwerfafvalpreventie op de kaart gezet in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen. En Cyclus is het eerste bedrijf in Nederland dat het Keurmerk Beeldschoon ontving voor het beeldgericht werken.

Naar circulair

In 2016 heeft Cyclus ook de strategie voor de komende jaren vastgesteld. Onder de noemer ‘Van toegevoegde waarde’ staat Cyclus samen met haar opdrachtgevers voor een verzorgde, opgeruimde leefomgeving. Daarbij creëert het bedrijf waarde op economisch, ecologisch en sociaal gebied en draagt Cyclus actief bij aan de transitie naar een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat en materiaalkringlopen gesloten zijn.