Cyclus behaalt ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging

Terug naar overzicht

Cyclus behaalt ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging

Afvalspecialist Cyclus heeft in januari 2018 het certificaat ontvangen voor de manier waarop het bedrijf haar informatie processen heeft beveiligd. Zowel de vertrouwelijkheid, de juistheid als ook de beschikbaarheid van de systemen zijn getest en zijn conform bijbehorende ISO-normering als positief beoordeeld. Directeur Jan Krapels stelt tevreden: “Met dit certificaat tonen wij aan dat de informatiebeveiligingsprocessen bij Cyclus goed geregeld zijn.”

Informatiebeveiliging en privacy zijn hot items, ook in de afval- en recyclingbranche. Om de gegevens waar Cyclus tijdens de afval- en reinigingsdienstverlening mee werkt goed te beveiligen, heeft het bedrijf zijn managementsysteem ingericht als fundament voor goede informatiebeveiliging. Krapels: “Informatiebeveiliging heeft bij ons prioriteit. De medewerkers zijn doordrongen van de regels en gefocust om hierin te blijven verbeteren. Onze systemen zorgen ervoor dat we hier effectief mee omgaan, ook bij eventuele incidenten. Dit controleren we bovendien regelmatig, door het uitvoeren van interne en externe audits. Ik ben er trots op dat de internationaal erkende norm bevestigt dat onze informatiebeveiliging aan alle eisen voldoet.”

Continu verbeteren
Continu verbeteren staat voor Cyclus hoog in het vaandel. In dat kader stipt Krapels ook alvast de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan: “De nieuwe wetgeving op het gebied van privacy is per 25 mei 2018 van kracht en stelt strenge eisen aan de manier waarop bedrijven met informatie van alle betrokkenen omgaan. Tijdens het ISO-certificeringstraject hebben we alvast met een schuin oog naar de AVG gekeken en de maatregelen toegepast die in het kader van de nieuwe wetgeving zinvol waren. Ook in de toekomst willen we immers veilig omgaan met informatie tijdens het inzamelen, transporteren en overslaan van afval en het uitvoeren van reinigingstaken in de openbare ruimte. De uitwisseling van die gegevens met gemeenten, heffingsinstanties en inwoners is daarbij een belangrijk onderdeel.”