Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat er geen afval. Grondstoffen en producten worden steeds opnieuw gebruikt.  Als een product kapot is, dan wordt dit gerepareerd. Maar als dat echt niet meer kan, dan worden er nieuwe producten van gemaakt. Kort gezegd is het doel in een circulaire economie om de levensduur van producten zo lang mogelijk te behouden en als dat niet meer gaat grondstoffen een tweede leven te geven.  

Er zijn drie manieren om grondstoffen zo goed mogelijk te benutten:

Minder gebruiken

U heeft minder spullen, leent, ruilt of huurt spullen die niet altijd nodig zijn.

Langer gebruiken

U bent zuinig op uw spullen, zodat ze langer meegaan. Zijn spullen kapot? Dan knapt u ze op of repareert u ze. Iets kopen? Denk dan eerst aan tweedehands. En wilt u iets niet gebruiken? Verkoop het dan of breng het naar een kringloopwinkel voor een tweede kans.

Hergebruiken

Zijn spullen of producten echt niet meer te gebruiken, gooi ze dan weg op de juiste manier. Gooi afval bijvoorbeeld in de juiste afvalbak. Lever batterijen en accu’s in bij een inleverpunt. Breng kapotte spullen naar de milieustraat.

Maakt u de switch?

Wilt u minder weggooien? Als je kleine aanpast in je dagelijks leven, voorkom je afval en daardoor verspil je minder grondstoffen. Dat is goed voor de wereld, maar ook voor de portemonnee.

Outfit nodig? Koop niets nieuws, maar combineer kledingstukken voor een andere look. Of leen wat van iemand anders?
Kapotte kleding? Gooi ze in de kledingbak voor een tweede leven
Gereedschap nodig? Leen het bij bijvoorbeeld je buren of familie
Eten of drinken afhalen? Neem je eigen (recyclebare) bakje en beker mee
Apparaat kapot? Probeer het eerst te repareren, ga naar een repaircafé of ga naar de producent.
Nieuw apparaat nodig? Kies eens voor refurbished of tweedehands.
Iets nieuws nodig? Ga voor tweedehands. Kijk eens in een kringloopwinkel, weggeefhoek of op marktplaats
Naar de supermarkt? Kijk eerst wat u op voorraad heeft en maak een boodschappenlijstje.
Gaat u koken? Kook op maat door te meten en te wegen. Zo maakt u nooit te veel eten. Heeft u toch te veel gekookt? Vries het in, eet de restjes op als lunch of verwerk de restjes in een andere maaltijd.

Checklist om duurzamer en bewuster met spullen om te gaan van Milieu Centraal

R-ladder

Om aan te geven hoe wordt omgegaan met circulariteit (het denken over en omgaan met afval) gebruiken we de R-ladder. Elke trede van de trap staat voor een andere aanpak. En daarbij geldt: hoe hoger op de trap, hoe beter. Want hoe hoger op de ladder, hoe meer grondstoffen worden bespaard. 

Bovenaan de ladder gaat het om minder consumenten en minder produceren en het slimmer maken van producten. Dit noemen we reduce (trede 1 en 2). In het midden van de ladder gaat het om het verlengen van de levensduur van producten. Dit noemen we re-use (trede 3 en 4). Onderaan de ladder gaat het om het nuttig toepassen van materialen die anders verbrand worden. Ook wel recyclen genoemd (trede 5 en 6). 

1. Refuse en rethink (afwijzen en heroverwegen)

Bij deze trede is het de bedoeling dat u geen producten of materialen gebruikt die u eigenlijk helemaal niet nodig heeft. Maar ook dat als u spullen wel gebruikt, dit intensiever doet. Bijvoorbeeld door spullen te delen of te lenen.

2. Reduce (verminderen)

Tijdens het produceren en tijdens het gebruik van het product is er sprake van minder grondstoffenverbruik. Zo wordt efficiënter omgegaan met de grondstoffen.

3. Re-use (hergebruiken)

Bij deze trede geeft u nog bruikbare producten door aan iemand anders, zonder dat er wat mee is gebeurd. Zo geeft u producten een tweede kans en gaan ze langer mee. Bijvoorbeeld door uw spullen naar de kringloop te brengen, weg te geven of te verkopen aan iemand anders.

4.  Repair, Refurbisch, Remanufacture en Repurpose (repareren, opknappen, reviseren en hergebruiken)

U kunt de levensduur van producten of spullen verlengen door deze te repareren of spullen zo goed mogelijk te onderhouden. Is een product in de huidige staat niet meer gewenst? Dan kan het misschien opgeknapt of gemoderniseerd worden. Bijvoorbeeld door het te verven of het een andere functie te geven. Zo hergebruikt u de producten op een andere manier. 

5. Recycling

Door producten of spullen gescheiden in te leveren en te laten verwerken tot een nieuwe product doet u aan recycling. Materialen met dezelfde of lagere kwaliteit dan de oorspronkelijke grondstof, worden dan een basis voor iets nieuws. Denk bijvoorbeeld aan GFT+E dat wordt verwerkt tot compost. Wecycle laat in een video zien waarom het zo belangrijk is om elektrische apparaten en lampen te recyclen of te hergebruiken.

6. Recover (terugwinnen)

Hierbij gaat het om het verbranden van de producten en de spullen. Hierbij gaan de grondstoffen verloren en het enige wat het oplevert is energie. In een circulaire economie komen zo min mogelijk materialen bij deze trede terecht.