Asbest veilig inleveren

Terug naar overzicht

Asbest veilig inleveren

Onlangs is er tijdens de inzameling van restafval in gemeente Waddinxveen asbest aangetroffen na het legen van een minicontainer. Asbest is een gevaarlijke stof die ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee brengt zodra asbestvezels loskomen. Als medewerkers van Cyclus asbest aantreffen wordt de inzameling direct afgebroken. Het voertuig of de vracht waar de asbest in terecht is gekomen wordt onderzocht en grondig gereinigd (gesaneerd). Dit brengt hoge kosten met zich mee.
 

Blootstelling aan asbest is ontzettend gevaarlijk voor medewerkers, de omgeving en verwerkers. Daarom zetten wij de aanbiedregels voor asbesthoudend en/of asbestverdacht afval voor u op een rij.
 

Asbest inleveren
Asbest is een gevaarlijke stof en vraagt om extra aandacht. Sinds 1993 is asbest verboden als bouwmateriaal. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Asbest kunt u gratis inleveren op het afvalbrengstation in gemeente Waddinxveen.

  • Heeft u minder dan 35 m2 asbest? Dien dan eerst een sloopmelding in. Dat kan via www.omgevingsloket.nl.
  • Ga met de schriftelijke toestemming (sloopmelding) naar het afvalbrengstation. Daar krijgt u speciaal inpakplastic.
  • Pak het asbest thuis in met dit inpakplastic. Asbest moet altijd goed luchtdicht en in 2 lagen plastic worden ingepakt. Verklein of breek asbest nooit!
  • Breng het dubbel ingepakte asbest naar het afvalbrengstation. Neem de sloopmelding mee.
  • Twijfelt u of uw spullen asbest bevatten, behandel die dan voor de zekerheid als asbest.
  • Heeft u méér dan 35 m2 asbest? Voor grote hoeveelheden asbest moet u een vergunning aanvragen en moet u door een professionele asbest-verwijderaar laten afvoeren.

Meer informatie? Kijk in de digitale afvalkalender op www.cyclusnv.nl of neem contact op met de klantenservice van Cyclus.

 

Hoe herkent u asbest?
Is uw huis of schuur voor 1994 gebouwd? Dan kan er asbest in het dak zitten. Asbest werd tot 1994 verwerkt in golfplaten, platte dakleien en soms bitumen. Wilt u het zeker weten? Laat uw dak checken door een gecertificeerde asbestinventarisatiebureau.