Aandacht voor GFT+E in gemeente Gouda

Terug naar overzicht

Aandacht voor GFT+E in gemeente Gouda

In de gemeente Gouda gaat het scheiden van GFT+E (groente-, fruit- en tuinafval + etensresten) afval al goed, maar het kan nog beter. Om inwoners te helpen bij het goed scheiden van afval, houden de gemeente en Cyclus regelmatig maatwerkacties. Pas zijn locaties in kaart gebracht waar de kwaliteit van het aangeboden GFT+E een aandachtspunt is. Daar gaan Cyclus en Gouda gericht aan de slag met voorlichting.

In de eerste week van mei hebben inwoners uit de Componistenbuurt, Kadebuurt en Slagenbuurt een flyer over het scheiden van GFT+E ontvangen. In de flyer staat een handig wel/niet lijstje met wat groente-, fruit-, tuinafval en etensresten zijn voor in de container. Ook biedt de flyer achtergrondinformatie over wat er gebeurt met het GFT+E afval en het belang van goede kwaliteit.

In gesprek
Naast het versturen van een flyer wordt er ook samenwerking gezocht met buurtvoorlichters. In de laatste week van mei zullen de buurtvoorlichters de wijk in gaan en met inwoners in gesprek gaan over GFT+E scheiden. Er worden tips en tricks gegeven, maar ook tips gevraagd van inwoners. Zo zorgen we samen voor het nog kleiner maken van de hoeveelheid restafval én een goede afvalscheiding. Dat is goed voor het milieu, maar helpt ook om uw kosten te verminderen. U heeft immers veel minder restafval. En met betere scheiding, worden minder ladingen afval afgekeurd.

GFT+E is waardevol
We zien dat er nog meer dan 30% van het ingezamelde restafval uit het GFT+E afval bestaat. Dat is natuurlijk hartstikke zonde want zo worden waardevolle grondstoffen verbrand met het restafval. Ook het juist scheiden van GFT+E is belangrijk. Als het scheiden van GFT+E niet goed gebeurt, is het afval niet meer bruikbaar als compost.

Regionale campagne
De maand mei staat in het teken van het goed scheiden van groente-, fruit- en tuinafval + etensresten (GFT+E). Met de regionale campagne wordt vier weken lang ingezeten op het vergroten van de kennis en het motiveren en faciliteren van inwoners om het scheiden van GFT+E een stukje makkelijker te maken. Lees meer over de regionale campagne hier.